Vakantie en Corona, volgens peiling ANBO blijven veel senioren liever #2

Wat doet u met de vakantie? Deze vraag stelde de ANBO aan bijna 3000 senioren. Van hen had 75% vakantieplannen. Wegens de coronacrisis geeft nog maar 36 procent van de ouderen aan dat ze deze zomer op vakantie gaan of dagjes weg

Heropleving virus
In diverse landen leeft het coronavirus de laatste weken weer op. De organisatie van de belangrijke kunstbeurs Unseen 2020 in Amsterdam heeft het evenement verplaatst naar 2021. Dit wegens het massaal afzeggen van belangrijke buitenlandse galeriehouders.
Zowel de vrees voor een lock down als het wegblijven van de internationale verzamelaars zijn belangrijke afwegingen om niet deel te nemen aan Unseen 2020.
Intusse ziet Lianne den Haanm direceteur-bestuurder van de ANBO het positiever dan de internationale kunstwereld. Ze stelt: ‘We kunnen llemaal gelukkig weer op pad gaan.”

De schrik zit er nog steeds in en terecht
Zelf peins ik er niet over om op vakantie te gaan. Het is en blijft onzeker. Het virus kan zo maar weer toeslaan en dan? Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO vindt dit herkenbaar.
“De schrik zit er bij veel senioren nog steeds in. Het advies van het RIVM en het kabinet was drie maanden lang om zoveel mogelijk thuis te blijven en sociaal contacten te beperken.
”We zien aan de resultaten van de peiling dat veel mensen hun plannen toch flink hebben bijgesteld. Ik snap dat heel goed, maar hoop dat mensen – als het weer en hun gezondheid het toe laat – toch wat gaan ondernemen. Het is goed om buiten te zijn en te bewegen, voor zover dat kan.”

Vakantie in Nederland
Bijna de helft van de mensen die plannen hebben, viert vakantie in Nederland, één op de vier mensen gaat dagjes weg en 20 procent van de mensen met plannen voor deze zomervakantie, gaat naar het buitenland.


Auto favoriete vervoersmiddel

De auto is deze zomervakantie hét vervoersmiddel voor ouderen. Van de mensen die weg gaan (dagjes uit of op vakantie), neemt 80 procent de auto. Met 18 procent staat de fiets op 2 van de favoriete transportmiddelen en met 13 procent staat de trein op nummer 3. Slechts 6 procent gaat met de bus of het vliegtuig.

Van de mensen die naar het buitenland gaan, is drie landen zomer favoriet: Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk.


Bang om besmet te raken met coronavirus

Van alle ouderen is bijna de helft (45 procent) bang om in de zomer (op vakantie of tijdens dagjes uit) besmet te raken met het coronavirus. Tegenover 25 procent van de respondenten die aangeeft daar (helemaal) niet bang voor te zijn.

Liane den Haan: “Zes op de tien ouderen neemt speciale maatregelen als ze op vakantie of een dagje weg gaan. Heel verstandig! Ze geven aan dat ze een mondkapje op gaan doen en desinfecterende middelen meenemen. Heel veel mensen geven aan dat ze in verband met de 1,5 meter afstand drukke plekken, zoals pretparken, vermijden. 63 procent van de respondenten geeft ook aan dat ze zich verdiept hebben in wat er gebeurt als ze op vakantie besmet raken met het coronavirus. Mensen zijn dus goed voorbereid en dat is natuurlijk heel goed.”


Over de peiling van ANBO

De peiling over de zomervakantieplannen liep de afgelopen twee weken. Bijna 3000 mensen vulden de vragenlijst in. Daarvan is 52 procent vrouw en 48 procent man. Van alle respondenten is 56 procent tussen de 65 en 75 jaar; 20 procent is 76 tot 80 jaar en 18 procent is 81 of ouder.
Artikel links
 ANBO