Van je fiets vallen is helemaal niet nodig

Stockfoto
Stockfoto

Bewegen is gezond en fietsen geeft die beweging. Het houd je fit en bovendien kun je tot op hoge leeftijd blijven fietsen. Fietsen geeft vrijheid en zelfstandigheid. Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Koninklijke Gazelle hebben de handen ineengeslagen en zetten zich in voor het verbeteren van de stuurmanskunst van de ervaren fietser. Deze trainingen richten zich met name op elektrisch fietsen. Meedoen is makkelijk!

Aantal fietsdoden stijgt
Helaas stijgt het aantal fietsdoden de laatste jaren. In 2016 zijn er 189 fietsers verongelukt, waarvan 135 mensen 60 jaar of ouder zijn. We hebben het dan over 71% van alle fietsdoden. Bij de gewonden zien we dat 47% ouder is dan 60 jaar. Hierbij gaat het veelal om eenzijdige ongelukken. Vooral bij de 80-plussers. Het is zeker niet zo dat senioren te boek staan als brokkenpiloten. Senioren zijn nu eenmaal goed vertegenwoordigd in het fietsverkeer en zijn fysiek kwetsbaarder dan 20-jarigen. Als zij vallen, zijn de gevolgen vaak ernstiger. Ongevallen ontstaan vaak door paaltjes, stoepranden en andere obstakels. Onderuit gaan in de berm en problemen met op- en afstappen als gevolg van evenwichtsproblemen spelen mee. Ook de opmars van de elektrische fiets speelt een rol. Sommige e-bikers hebben meer reactietijd nodig op dit type fiets.

Tips en praktische handvatten
Hoeveel ervaring sommige fietsers ook hebben, bij de bevordering van de stuurmanskust heeft iedereen baat. Om die reden organiseren instructeurs van Veilig Verkeer Nederland en experts van Gazelle gezamenlijk zes trainingen in de Gazelle Experience Centers in Amersfoort, Waalwijk en Groningen. Accent ligt op het herkennen van risico’s en het inschatten van complexe verkeerssituaties. De deelnemers krijgen handvatten hoe zij op zulke momenten het best kunnen handelen. Er zijn eveneens praktijkoefeningen die broodnodig zijn voor mensen met een elektrische fiets.

Gratis inschrijving en deelname
Meer informatie: Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Bron: Veilig Verkeer Nederland (VVN)