Vereniging Eigen Huis ernstige zorgen over nieuwe bouwwetgeving

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

Vereniging Eigen Huis vindt dat nog niet is aangetoond dat nieuwe wetgeving voor de kwaliteit van nieuwbouwwoningen op 1 januari 2022 kan worden ingevoerd. Als er niet snel overtuigend bewijs komt dat dit nieuwe systeem verantwoord kan worden geïmplementeerd, dan moet de wet worden opgeschort. Deze oproep doet Vereniging Eigen Huis in een besloten hoorzitting aan leden van de Eerste Kamer.

Het gemeentelijke bouwtoezicht zou vanaf 1 januari 2022 moeten worden overgedragen aan private kwaliteitsborgers. Private kwaliteitsborging heeft zich tot op heden echter nog niet bewezen: er zijn veel te weinig proefprojecten uitgevoerd en de signalen die daarover naar buiten komen zijn niet positief. Bovendien gaan de kosten in de proefprojecten flink omhoog, vaak met een verdubbeling en soms wel meer.

“Er zijn nog zoveel onduidelijkheden en twijfels over het nieuwe toezichtsysteem op de bouwkwaliteit van nieuwbouwwoningen, dat we ons ernstig zorgen maken of dit allemaal snel kan worden opgehelderd” zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. Eerste Kamerleden laten zich vandaag door bouwspecialisten informeren over de invoeringsperikelen rondom de nieuwe wet.

Consument mag niet de dupe worden
Vereniging Eigen Huis wil voorkomen dat de consument straks gedupeerd wordt door hoge kosten, experimenten met bouwkwaliteit en mogelijke vertragingen door niet uitontwikkelde werkprocessen. Karsten Klein: “Wij vinden het onbestaanbaar en niet acceptabel dat er nog steeds geen duidelijk zicht is op een goed werkend en betaalbaar kwaliteitssysteem. Het is al lastig genoeg om voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen te bouwen. Dit extra risico kunnen we daar niet bij hebben”.

Bouwkwaliteit moet omhoog tegen redelijke kosten
Voor Vereniging Eigen Huis is het belangrijkste doel van de nieuwe wet dat de kwaliteit van nieuwbouwwoningen tegen aanvaardbare kosten verbetert. Nog steeds worden deze woningen met meer dan 20 gebreken opgeleverd, zo tonen bouwkundige keuringen van de vereniging jaar op jaar aan. De wet Kwaliteitsborging in de bouw is in 2019 aangenomen onder voorwaarde dat proefprojecten succesvol zijn. Deze bewijsvoering ontbreekt tot op heden.

Een ander onderdeel van de wet gaat over aanscherping van de aansprakelijkheid van aannemers. Vereniging Eigen Huis vindt dat dit onderdeel wel per direct kan worden ingevoerd. Kopers kunnen dan voortaan ook gebreken die pas na de oplevering worden ontdekt op de aannemer verhalen.

Bron: Vereniging Eigen Huis