Vereniging Eigen Huis geeft duidelijkheid over politieke plannen hypot

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

Veel politieke partijen laten zich in hun verkiezingsprogramma’s slechts summier uit over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. Ruim 40% van de kiezers vindt het standpunt hierover belangrijk bij hun stemkeuze, zo blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder ruim 1.300 mensen. Voor de vereniging was dit aanleiding om politieke partijen hierover aan de tand te voelen. Op www.eigenhuis.nl/aftrek kunnen kiezers de verschillende standpunten over hypotheekrenteaftrek eenvoudig naast elkaar zetten en mee laten wegen in hun stemkeuze.

D66, GroenLinks, Christen Unie, PvdA, SGP, Partij voor de Dieren en 50+ willen de hypotheekrenteaftrek verder beperken of helemaal afschaffen. Huiseigenaren zouden daarvoor compensatie moeten krijgen met een lager eigenwoningforfait, al dan niet in combinatie met lagere tarieven voor de inkomstenbelasting. GroenLinks wil bovendien een eind maken aan de aftrek van erfpachtbetalingen (de erfpachtcanon).

De SP wil de renteaftrek beperken tot hypotheken van maximaal 350.000 euro, maar zonder compensatie voor mensen met hogere hypotheken.

Opvallend is dat het CDA in haar verkiezingsprogramma met geen woord rept over de hypotheekrenteaftrek. Pas na vragen van Vereniging Eigen Huis kon het standpunt van deze partij in het overzicht op eigenhuis.nl/aftrek worden opgenomen.

Bron: Vereniging Eigen Huis