Vereniging Eigen Huis Oneerlijk belastingstelsel jaagt waterschapslast

Pixabay CC
Pixabay CC

Huishoudens betalen een steeds groter deel van de waterschapslasten. Dat komt door de sterk gestegen WOZ-waarde van woningen waarop deze belasting is gebaseerd. Omdat de WOZ-waarde van bedrijfspanden hierbij fors achterblijft, betalen huishoudens nu al gemiddeld 80% van de totale watersysteemheffing. Bij ongewijzigd beleid worden de verhoudingen steeds schever. Vereniging Eigen Huis dringt bij de waterschappen aan op eerlijker, duidelijker en duurzamer belastingstelsel.

Waterschappen hanteren bij de watersysteemheffing één belastingtarief voor zowel woningen als bedrijfspanden. Voor beide categorieën is de hoogte van deze belasting gebaseerd op de WOZ-waarde. De waardeontwikkeling van woningen en bedrijfspanden loopt jaar op jaar echter sterk uiteen, waardoor huishoudens een steeds groter deel van de totale waterschapslasten betalen.

Schrijnend verschil
Dit jaar gingen de WOZ-waarden van woningen met bijna +9% omhoog, terwijl die van bedrijfspanden met slechts +1% stegen. Tussen 2015 en 2020 is het verschil zelfs schrijnend groot; de WOZ-waarden van woningen stegen in die periode met ruim 26% terwijl de gemiddelde WOZ-waarden van bedrijfspanden in diezelfde vijf jaren bijna 3% daalde. (*)

Weeffout
Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis: “Deze ongelijkheid is een weeffout in het belastingsysteem die ons al jaren dwarszit. De lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven moet eerlijker. Waterschappen kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan gemeenten; ook die hebben te maken met dezelfde WOZ-waardeverschillen, maar zij hanteren voor woningen een ander tarief dan voor bedrijfspanden. Daarmee maak je de onderlinge lastenverdeling eerlijker”.

Herziening belastingstelsel waterschappen
Het belastingstelsel van de waterschappen wordt momenteel door de Unie van Waterschappen herzien en de voorstellen moeten nog aan de algemene besturen van de waterschappen worden voorgelegd. De vereniging dringt er op aan om dit moment aan te grijpen om het tariefstelsel evenwichtiger en eerlijker te maken. De Unie van Waterschappen geeft hieraan geen gehoor en verwijst naar een lijst met aandachtspunten die ooit een keer opgepakt kunnen worden.

(*) WOZ waardeontwikkeling

Tussen 2015 en 2020 steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen 24,5% terwijl bedrijfspanden in die periode gemiddeld 2,6% in waarde daalden. Door het grote tekort aan woningen zal het verschil in WOZ-waarden de komende jaren nog verder oplopen. De consequentie van het ééntariefstelsel voor zowel woningen als bedrijfspanden is dat een steeds groter deel van de opbrengsten voor de waterschappen wordt betaald door huishoudens.

Belastingjaar Woningen Bedrijfspanden (niet-woningen)

2015 -2,8% -2,7%

2016 +1,2% -1,9%

2017 +3,3% -1,5%

2018 +5,9% +0,5%

2019 +8,3% +2,0%

2020 +8,6% +1,0%

Totaal +24,5% -2,6%

Bron: Waarderingskamer

Bron: Vereniging Eigen Huis