Vereniging Eigen Huis vertrouwen in woningmarkt slaat om door corona

Foto: Pixabay CC
Foto: Pixabay CC

De coronacrisis heeft flinke invloed op het consumentenvertrouwen in de woningmarkt. In de maand mei kantelt de stemming van positief naar negatief. De Eigen Huis Marktindicator staat dan 8 punten lager dan in maart en komt uit op een stand van 98. Dit is 2 punten onder de neutrale marktstemming. Vereniging Eigen Huis verwacht dat het consumentenvertrouwen de komende maanden verder zal dalen door de economische ontwikkelingen.

In mei verwacht 17% van de Nederlanders dat de huizenprijzen zullen gaan dalen, terwijl in maart nog maar 2% dacht dat dit zou gaan gebeuren. Het is jaren geleden dat zoveel mensen er zo over dachten. Informatie over dalende huizenprijzen is sinds maart het meest gezocht op de website van Vereniging Eigen Huis. De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelt vanaf de tweede helft van 2020 een prijsdaling. De Eigen Huis Marktindicator wijst in dezelfde richting.

Corona trekt sporen in het consumentenvertrouwen
De invloed van de coronacrisis is groot. Voor ruim driekwart van de respondenten is de onzekerheid over de economische recessie van invloed op hun stemming. Toch lijkt de ergste schrik sinds het uitbreken van het virus voorbij. In mei vindt 42% het een ongunstige tijd om een huis te kopen. Een maand eerder, in april, dacht nog 48% er zo over.

Ook nu antwoorden veel mensen dat de inkomens onder druk staan en de economische situatie voor hen ongunstig is voor dergelijke grote beslissingen. Daar komt bij dat steeds meer mensen vermoeden dat de hypotheekrente gaat stijgen. In maart was dat 17%, in april 26% en in mei stijgt dit door naar 36%.

Het percentage mensen dat de huidige situatie juist gunstig vindt om een huis te kopen is iets toegenomen van 14% naar 15%. Dat komt vooral door de huidige lage hypotheekrente en het iets grotere aanbod van te koop staande woningen. Daarbij lijken de huizenprijzen op veel plaatsen te stabiliseren.

Over de Eigen Huis Marktindicator
Het vertrouwen in de koopwoningmarkt wordt weergegeven in de Eigen Huis Marktindicator. Deze barometer voor de woningmarkt is gebaseerd op maandelijkse peilingen onder een representatief aantal Nederlanders en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. In de peiling worden indicatoren gewogen die belangrijk zijn voor de huizenmarkt zoals huizenprijzen, koopbereidheid en hypotheekrente. De score van de Marktindicator stond eind 2016 op 121 punten en is sindsdien gedaald naar 98 punten in mei 2020. Bij 100 punten zijn evenveel woonconsumenten positief als negatief gestemd. Meer informatie over de Eigen Huis Marktindicator is te vinden op www.eigenhuis.nl/marktindicator

Vereniging Eigen Huis