Vermogende Nederlanders benutten fiscale mogelijkheden bij schenking n

Tweederde van de vermogende Nederlanders kan meer gebruik maken van de fiscale mogelijkheden om te schenken als ze een lange termijn schenkingsplan zouden hebben. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ING. De hoogte van de schenking ligt relatief vaak op het niveau van de fiscale vrijstellingen. Wie in het verleden al eens heeft geschonken, is sneller bereid dit in de toekomst weer te doen. Van alle begunstigden ontvangen kinderen het vaakst een schenking. De belangrijkste reden om niet te schenken is dat de ondervraagden controle willen houden over het geld. Er zou meer geschonken worden als de fiscale vrijstellingen ruimer zouden zijn.

Minder schenken door recessie


De recessie maakt dat veel vermogenden zich zorgen maken over hun oudedagsvoorziening. Als gevolg hiervan schenken zij minder. De hoogte van de geschonken bedragen is vaak gelijk aan de hoogte van de fiscale vrijstellingen. Het bedrag dat de vermogenden het meeste schenken is €5.000, wat overeenkomt met de jaarlijkse schenking die zij belastingvrij aan hun kinderen mogen doen. Karien van Gennip, directeur Private Banking & Beleggen bij de ING: “Zeker bij vermogens boven €100.000 is het verstanding om een schenkingsplan op te stellen, echter tweederde van de vermogende Nederlanders heeft geen schenkingsplan. In het schenkingsplan leg je vast hoe en wanneer je aan wie gaat schenken in een bepaalde periode, mede om de fiscale mogelijkheden optimaal te benutten”

Kinderen mogen niet rekenen op schenking
Vermogende Nederlanders zijn streng voor hun kinderen. Driekwart is van mening dat kinderen niet op een schenking van hun ouders mogen rekenen omdat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiën. Van Gennip: “Ruim 40% van de ondervraagden is voorzichtig met schenken omdat zij hun kinderen niet willen verwennen en zij hun kinderen willen leren de waarde van geld goed in te schatten.” Toch zijn kinderen de voornaamste bestemming voor een schenking bij 86% van de respondenten.

Ruim de helft (55%) van de vermogenden schenkt om hun kinderen financieel te ondersteunen bijvoorbeeld bij hun studie of bij de aankoop van een huis. Bijna een derde (29%) van de schenkingen vindt plaats in verband met fiscale voordelen.

Bekend met fiscale vrijstelling bij schenken
Ruim een derde zou meer schenken bij een minder zware fiscale belasting. Van Gennip: “Vermogenden weten erg goed welke bedragen zij bij leven belastingvrij mogen schenken. Zo is 91% ermee bekend dat zij hun kinderen jaarlijks circa €5.000 mogen schenken en weet 84% dat kinderen in de leeftijd tussen 18 en 35 eenmalig circa €24.000 mogen ontvangen.” Iets minder bekend (64%) is dat zij hun kinderen in diezelfde leeftijdscategorie eenmalig voor huis of studie ongeveer €50.000 kunnen schenken. Ook weet 69% van de vermogenden dat zij hun kleinkinderen en derden jaarlijks ongeveer € 2.000 mogen schenken.

Meerderheid schenkt liever nu dan na overlijden
Een meerderheid van de vermogenden schenkt liever bij leven dan dat zij het vermogen laten vererven (56%). Maar zij stellen er wel voorwaarden aan: 44% schenkt alleen wanneer hij/zij achter het bestedingsdoel van de ontvanger staat en 41% schenkt liever niet wanneer zij niet weten wat het bestedingsdoel van de ontvanger is. Driekwart is bekend met de mogelijkheid van de zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ bij een schenking. Bijna 40% van de ondervraagden overweegt hiervan gebruik te maken of heeft dit wel eens gedaan. Van Gennip: “De helft van de vermogende Nederlanders doet geen schenking met als belangrijkste reden dat ze controle willen houden over het geld. Voor deze mensen kan het interessant zijn om te schenken ‘op papier’, waardoor de kinderen nog niet over het geld kunnen beschikken. Met een ‘uitsluitingsclausule’ zorg je ervoor dat een erfenis of een schenking alleen aan uw kinderen toekomt en niet aan anderen zoals aangetrouwde personen.”

Kwart heeft testament niet ‘up-to-date’
Driekwart van de vermogende Nederlanders zegt op de hoogte te zijn van de fiscaliteiten rondom erven. Ruim een kwart (26%) heeft geen ‘up-to-date’ testament met als belangrijkste reden er niet eerder over nagedacht te hebben. Van Gennip: “Het is verontrustend dat ruim een kwart van de ondervraagden de nalatenschap niet heeft geregeld in een testament. Dit kan tot ongewenste situaties leiden, bijvoorbeeld met het regelen van het onder bewind stellen van het vermogen of de voogdij van een minderjarig kind.”

De fiscale vrijstellingen van €603.600,- voor partners, €19.114,- voor (klein-)kinderen, € 57.342 voor zieke en gehandicapte kinderen, € 45.270 voor ouders en €2.012,- voor overige verkrijgers, hebben geen grote invloed op de beslissingen die men neemt rondom de erfenis.