Verschillende soorten antibiotica zijn niet meer leverbaar

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vindt het uitermate zorgwekkend dat de antibiotica Natrium-penicilline G 1.000.000 IE, Natrium-penicilline G 10.000.000 IE en Penidural niet meer leverbaar zijn. Deze injecties nemen een belangrijke plek in bij diverse behandelrichtlijnen van artsen. Ze worden gebruikt bij de behandeling van onder andere longontsteking, syfilis en diverse infecties van de huid, spieren en pezen. In Nederland zijn geen vergelijkbare producten op de markt. Doordat deze penicillines niet meer beschikbaar zijn, zal uitgeweken worden naar breedspectrum antibiotica. Dit staat haaks op het streven om resistentie tegen antibiotica tegen te gaan.Resistentie kan worden tegengegaan door zoveel mogelijk gebruik te maken van gerichte behandeling met smalspectrum antibiotica. Deze smalspectrum antibiotica werken alleen tegen een beperkt aantal soorten bacteriën. De breedspectrumantibiotica werken tegen veel meer soorten bacteriën.

Ook de komende jaren zullen deze producten niet geproduceerd worden. Dit komt doordat de hulpstof natriumcitraat niet meer beschikbaar is, zo heeft de firma Astellas aan het CBG laten weten.

Het CBG zoekt in overleg met de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) naar oplossingen. Als tijdelijke maatregel kunnen alternatieve producten worden geïmporteerd op artsenverklaring. Dit kan alleen via de IGZ. Daarnaast heeft het CBG een oproep aan Astellas gedaan om oplossingen te verkennen zodat deze antibiotica beschikbaar blijven voor Nederlandse patiënten.

Bron: http://www.cbg-meb.nl/