Vertaal Engelstalige websites naar het Nederlands.

Voelspriet.nl
Voelspriet.nl

Vanaf nu is het mogelijk om via Voelspriet.nl Engelstalige websites direct te vertalen naar het Nederlands. De techniek is van Systran.

Ook Chinese, Japanse, Italiaanse en tal van andere talen worden ondersteund. Zelf als u doorklikt op andere links in de website worden deze nieuwe pagina’s in het Nederlands vertaald. U hoeft niet opnieuw de opdracht te geven om de vertaalmodule te activeren, dat gaat vanzelf.

Let er wel op dat dit een één op één vertaling van de orginele engelse tekst is. Er wordt geen rekening met grammatica of zinsopbouw gehouden. Dit kan hilarische resultaten tot gevolg hebben.

Artikel links