Vijftigplussers vooral bang dat hun naasten ziek worden door het coron

Ouderen zijn extra kwetsbaar voor het coronavirus. Toch maken vijftigplussers zich meer zorgen om de gezondheid van hun naasten en om de (lokale) economie dan om de eigen gezondheid. Hamsteren hebben ze niet veel gedaan. En een minderheid (41%) kan zich vinden in nog strengere overheidsmaatregelen, zoals een algehele ‘lock down’. Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder het Nationale 50Plus Panel.Vijftigplussers kunnen zich goed vinden in de maatregelen die het kabinet genomen heeft tegen verspreiding van het coronavirus. Zo’n 83% vindt de maatregelen goed tot zeer goed. Wel vindt 36% dat het kabinet te lang gewacht heeft met het sluiten van de scholen. Ook met het toegangsverbod voor bezoekers van verpleeghuizen hebben ze geen probleem: 79% vindt dit een maatregel die het kabinet móést nemen. Veel respondenten zouden zelfs nog wel verdergaande maatregelen willen: 59% is vóór het sluiten van alle winkels, behalve die voor eerste levensbehoeften zoals supermarkten en apotheken. En 41% zou een complete ‘lock down’ een geschikte maatregel vinden. Het verbieden van buitenactiviteiten zoals wandelen in een park kan op instemming rekenen van 29% van de vijftigplussers, het volledig stilleggen van het openbaar vervoer van 12%.

Faillissementen
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Impact Coronacrisis 2020’, uitgevoerd door Ruigrok NetPanel in opdracht van Bureauvijftig. Het onderzoek is uitgevoerd onder leden van het Nationale 50Plus Panel, het enige onafhankelijke 50+-consumentenpanel van Nederland met ruim 6.000 leden. Daaruit blijkt onder andere dat zo’n 45% van de vijftigplussers zich meer zorgen maakt over de eigen gezondheid dan voorheen. Maar als hun wordt gevraagd waar ze zich het meest zorgen over maken, dan is dat vooral de gezondheid van naasten (74%), de negatieve effecten op de algehele economie (75%) en faillissementen van lokale winkels en ondernemers (64%). Daarna komen pas de zorgen over de eigen gezondheid (55%).

Besmetting tegengaan
De ruime meerderheid (92%) vindt zichzelf goed op de hoogte van de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Televisie is nog steeds het belangrijkste medium om geïnformeerd te blijven. Om besmetting met het coronavirus te voorkomen, blijven velen (80%) zoveel mogelijk thuis, vrouwen (83%) meer dan mannen (77%). 83% wast de handen extra vaak, bijna iedereen (91%) houdt netjes anderhalve meter afstand tot de medemens. 15% heeft een vakantie moeten annuleren. Echt hamsteren hebben vijftigplussers niet veel gedaan, slechts 21% zegt meer boodschappen gedaan te hebben dan normaal, zodat ze voorlopig voldoende in huis hebben; vrouwen (25%) meer dan mannen (16%) .

Kleinkinderen blijven weg
Eenzaam is het wel in deze periode. Gemiddeld 37% van de vijftigplussers zegt zijn kinderen niet te zien; bij 14% komen ze nog wel langs, maar minder. De boodschap “hoe ouder, hoe kwetsbaarder” is goed doorgedrongen: van de zeventigers krijgt 57% geen bezoek meer van de kinderen, tegenover 41% van de zestigers en 17% van de vijftigers. Ook kleinkinderen komen niet (43%) of minder (10%) op bezoek bij vijftigplussers. Veel vijftigplussers hebben dit besproken met de familie (76%). Bij 15% van de deelnemers hebben de kinderen besloten niet meer op bezoek te komen, zo’n 6% van de deelnemers heeft zelf, eventueel samen met de partner, besloten dat het beter is de (klein)kinderen nu even niet te zien.

Een kwart voelt zich alleen
Contact houden gaat nu op andere manieren: 76% gebruikt vaker dan voorheen Whatsapp; vrouwen (79%) meer dan mannen (73%). Verder wordt er meer getelefoneerd 72%, ook hier iets meer door vrouwen dan door mannen. En bijna twee vijfde (37%) van de vijftigplussers maakt vaker dan voor de coronacrisis gebruik van facetime of beeldbellen om in contact te blijven met anderen. Zestigers doen dit vaker dan zeventigers (43% versus 33%). E-mail wordt door 32% vaker gebruikt. En de posterijen raken ook bij deze leeftijdsgroep uit de tijd: 14% van de vijftigplussers zegt nu meer kaarten te sturen en slechts 2% verstuurt nu meer brieven. Ondanks al deze hulpmiddelen zegt toch een vijfde (21%) het moeilijk te vinden om contact te houden nu bezoek ontvangen niet kan. Mannen hebben hier vaker moeite mee dan vrouwen (25% versus 17%). Dit kan leiden tot eenzaamheid, een kwart van de vijftigplussers geeft aan zich alleen te voelen, nu ze door de coronacrisis geen bezoek meer mogen ontvangen.

Meer informatie is te vinden op www.bureauvijftig.nl.