Vogelaars opgelet droombaan op Nederlands eiland

Staatsbosbeheer zoekt twee vogelwachters op Rottumeroog voor de periode april tot en met juli 2013. Omdat je geruime tijd op het eiland verblijft en daar op elkaar bent aangewezen, heeft een sollicitatie van twee personen die elkaar geruime tijd kennen onze voorkeur.


Grotere kaart weergeven

Functieomschrijving
Als vogelwachter sta je letterlijk midden in het veld. Een vogelwachter op Rottum is verantwoordelijk voor drie kerntaken: toezicht, monitoren en inventarisatie en voorlichting. Je ziet toe op handhaving van de rust van broedvogels en houdt toezicht op hoogwatervlucht- en zeehondenligplaatsen. 

Je voert het monitoringsprogramma uit voor de broedvogels, hoogwatervluchtplaatsen en dagvlinders, je inventariseert libellen en houdt een soortenlijst van hogere planten bij. 
De vogelwachters leidden gedurende hun verblijf op Rottum ook een aantal excursies en op aanvraag wordt voorlichting gegeven aan passerende wadlopers.

Bekijk de vacature