Vooraankondiging boek HUNKEREN NAAR VERBINDING

FOTOGRAAF: ROB VAN 'T ZELFDE
FOTOGRAAF: ROB VAN ‘T ZELFDE

Vier miljoen Nederlanders gaan gebukt onder eenzaamheid, waarvan 1 miljoen in ernstige mate. Je eenzaam voelen is iets van alle leeftijden, maar het komt wel vaker voor onder ouderen. Eenzaamheid is een zeurend en knagend gevoel dat niet verdwijnt door het bezoek van een vriend of vriendin, kind of kleinkind.

Prangende vragen
Joan van Baarle richt de schijnwerper op prangende vragen. Wat maakt mensen eenzaam, welke soorten eenzaamheid bestaan er en wat doet het met je gezondheid? Hoe kunnen we als maatschappij dichter tot elkaar komen om eenzame mensen te helpen en wat kan de politiek hierin betekenen?

Hunkeren naar Verbinding
In Hunkeren naar verbinding beschouwt Joan van Baarle eenzaamheid vanuit de existentiële, emotionele en sociale kant. Bij extentiële eenzaamheid heerst het intense gevoel nergens bij te horen, geen verbinding te kunnen maken. Emotionele eenzaamheid uit zich bij mensen die een groot verlies hebben geleden en van sociale eenzaamheid spreken we als er te weinig (diepgaande) sociale relaties zijn.

Persoonlijk verhaal
In haar persoonlijke verhaal, dat als een rode draad door het boek loopt, komt Van Baarle achter haar eigen soort eenzaamheid. Het boek is gelardeerd met openhartige interviews met 65-plussers die vertellen hoe zij al dan niet met hun eenzaamheid hebben leren omgaan.

Oplossingen
Hunkeren naar verbinding biedt ook oplossingen tegen eenzaamheid. Joan van Baarle gaat hierover in gesprek met onder meer:
• hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder,
• filosoof Miriam Guensberg,
• hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen
• Anja Machielsen
• cultureel antropoloog Ad Borsboom – die onderzoek deed naar de rol van ouderen bij de Aboriginals in Australië

Sociaal isolement
De overheid roept dat er beter voor onze ouderen moet worden gezorgd, om zo eenzaamheid te verdrijven. Helaas richt zij zich alleen op voorkomen van sociaal isolement en worden emotionele en existentiële eenzaamheid buiten beschouwing gelaten. Goedbedoelde oplossingen hebben daardoor onvoldoende effect. Want deze laatste twee vormen los je niet op met een gezellig praatje of wandeling.