Vooraankondiging grote landelijke actie Aandacht voor elkaar

Een van de hartverwarmende initiatieven is de special van Libelle
Een van de hartverwarmende initiatieven is de special van Libelle

De pandemie treft ons allemaal. Hoe komen we daar doorheen? Mensen nemen hartverwarmende initiatieven om er voor elkaar te zijn. Libelle kwam met een special. De ANBO stak met een videoboodschap ouderen een hart onder de riem. Het kabinet start op 6 oktober de actie ”Aandacht voor elkaar”.

De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden. Mensen verliezen hun baan, en diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en andere zaken die het leven mooi maken gaan niet door.
Tegelijkertijd zijn er sinds de uitbraak van corona door het hele land hartverwarmende initiatieven waarbij Nederlanders er voor elkaar zijn. Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis, en trapt op 6 oktober een periode af waarin we als Nederlanders ‘aandacht voor elkaar’ hebben.

Hoe helpen we elkaar?
In deze periode is aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Het wordt ook een tijd waarin we vooruit gaan kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en weer bovenop? Het kabinet roept gemeenten en maatschappelijke organisaties op om activiteiten te organiseren in het kader van ‘aandacht voor elkaar’. Bedrijven en particulieren wordt gevraagd om hun voorbeeld te volgen, binnen de mogelijkheden die zij hebben. Goede ideeën en aanpakken worden daarbij ter inspiratie in kaart gebracht, de Rijksoverheid vervult een coordinerende rol.

Op 6 oktober vindt een startbijeenkomst plaats die wordt bijgewoond door minister-president Mark Rutte en minister van volksgezondheid, welzijn en sport Hugo de Jonge. Nadere details daarover worden binnenkort bekend gemaakt. De activiteiten lopen tot het einde van het jaar.

Eerder nam de ANBO het hartverwarmende initaitief om ouderen een hart onder de roem te spreken, zie filmpje, Marianne Visser van Klaarwater, redacteur van 50plusser.nl sprak ouderen toe.
Libelle wijdde een special aan zorgmedewerkers.