Vragenderveen 50 jaar natuurbeheer in boerenhanden

Rode bosbes oftewel de vossebes en de gewone blauwe bosbes
Rode bosbes oftewel de vossebes en de gewone blauwe bosbes

De Stichting Marke Vragender Veen (SMVV) is een agrarische natuurbeschermingsorganisatie met een rijke historie. 50 jaar natuurbeheer in handen van boeren staat borg voor een fundament waarmee kan worden geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen.

Blik op het veen
Blik op het veen

In de loop der tijd is de SMVV uitgegroeid tot een verbrede agrarische natuurbeschermingsorganisatie en is er een nieuwe loot ontstaan: de 2de tak’ die zich specifiek bezig houdt met agrarisch natuurbeheer. Deze tweede tak streeft er naar het agrarische natuurbeheer te verweven met de huidige landbouw. Landbouw draagt zowel in economisch, alsook in ruimtelijk en sociaal opzicht bij aan het leven op het platteland. De SMVV wil vanuit een breed, lokaal draagvlak werken aan de ontwikkeling van het landschap en de natuur in de eigen leefomgeving, en wel zodanig dat er een duurzaam perspectief ontstaat voor zowel boeren als de natuur.

Mogelijkheden voor excursies
Onder leiding van deskundige gidsen worden jaarlijks vele natuurliefhebbers door het Vragenderveen geloodst. Vanaf 1 mei t/m 15 oktober kunnen er op elk tijdstip van de dag excursies worden georganiseerd. Oude broek en laarzen zijn onontbeerlijk. Natuurlijk in overleg met de coördinator van de gidsen, de heer Ron Krabben, 0544-372612, die weet of er een gids vrij is. Vraag een excursie tijdig aan om een teleurstelling te voorkomen! De bijdrage voor een excursie is € 4,00 per persoon voor personen vanaf 16 jaar. Voor personen tot 16 jaar is de bijdrage € 2,00 per persoon.

emailadres: info@vragenderveen.nl

Voor nadere informatie, speciale wensen etc. ook hier kunt u een excursie aanvragen.

Ieder jaar wordt in samenwerking met de vvv Lichtenvoorde excursies georganiseerd.

Voor tijdstippen en data, zie de website van de vvv www.vvvlichtenvoorde.nl

Bron:Vragenderveen.nl

Eenarig wollegras
Eenarig wollegras

gagelstruiken, Monniken maakten het gagelbier
gagelstruiken, Monniken maakten het gagelbier