Wel of geen IC ANBO wijst op belang van zelf kiezen en samenwerken

Oeps, dat was schrikken. In het gisteren verschenen draaiboek Code Zwart is de leeftijd doorslaggevend voor wel of geen opname op de IC. En dat terwijl mijn man op zijn 84e nog steeds midden in het leven staat en ervan geniet. Daarom was ik benieuwd naar de reactie van de ANBO.

De ANBO stelt kort en krachtig: ”Leeftijd mag geen afweging zijn in draaiboek beddentekort IC.”

ANBO wil brede maatschappelijke afweging
In de extreme situatie van Code Zwart zijn medische criteria alleen niet meer genoeg om te bepalen wie er opgenomen wordt op de IC. “Het maken van dit soort onmogelijke keuzes kan je niet bij artsen neerleggen. Dit moet een politieke afweging zijn.
Maar wel een afweging waar de samenleving achter kan staan, hoe moeilijk ook”, aldus Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Daarom willen wij eerst een brede maatschappelijke raadpleging over dit moeilijke onderwerp.”

Voorrang voor minder ernstig zieken
Het draaiboek geeft aan welke overwegingen een rol spelen in de keuzes die gemaakt worden als er niet genoeg IC-bedden zijn. Allereerst wordt gekeken hoe lang mensen naar verwachting IC-zorg nodig hebben. Patiënten waarvan verwacht wordt dat ze minder lang op de IC zullen liggen krijgen voorrang. Op deze manier worden meer patiënten geholpen en dus meer levens gered.

Zelf kunnen kiezen voor wel of geen IC
Als hier geen verschil gemaakt kan worden tussen patiënten, krijgen medewerkers in de zorg die corona hebben voorrang. Als er dan nog steeds meer patiënten dan IC-plekken zijn, schrijft het draaiboek voor dat een jonger iemand voorrang krijgt op een ouder iemand.
Liane den Haan benadrukt: “Dit laatste betekent nogal wat. En moeten we zien te voorkomen. Dit begint met huisartsen die het gesprek aan moeten gaan met hun kwetsbare patiënten, ongeacht leeftijd. Mensen moeten in staat worden gesteld om zelf hun afwegingen te maken over wel of geen IC-opname”.

Samenwerking essentieel
Als tweede vindt ANBO de blijvende samenwerking tussen de verschillende zorgpartijen waaronder de ouderenzorg onontbeerlijk. Voor voldoende IC-capaciteit en de mogelijkheid tot uitbreiding is ook landelijke samenwerking en samenwerking met onze buurlanden zeer belangrijk.

“We hopen natuurlijk dat de situatie om dit soort moeilijke keuzes te maken zich niet voordoet. Maar moeten er wel rekening mee houden dat het kan gebeuren. Daarom is het beter dat we het debat hierover nu met elkaar aangaan dan te wachten op de volgende uitbraak; van het coronavirus of een nieuwe variant”, stelt Liane den Haan.Artikel links