Wel of niet laten inenten tegen corona Wel of geen corona-app

Ruim twee derde van de ouderen wil zich laten inenten tegen corona. Meer dan de helft van de ouderen heeft de Corona-app niet gedownloaded. Dat bloijkt uit een onderzoek van de ANBO.

Slechts 10% van de ouderen wil zich niet laten inenten; zo’n 23% weet het nog niet. Ze heeft vooral behoefte aan meer informatie.

42% heeft geen vertrouwen
Van de ouderen die zich niet laten inenten, geeft 42% aan geen vertrouwen te hebben in het vaccin. Een derde van de ouderen is bang voor de lange termijn gevolgen en voor eventuele bijwerkingen.
Directeur ANBO Atie Schipaanboord: “Dat betekent dat de overheid in haar komende campagne ouderen goed moet uitleggen hoe de veiligheid van het vaccin gewaarborgd is. Zeker nu die doelgroep als eerste de prik krijgt aangeboden.
4 op de 10 ouderen heeft Corona-app gedownload

De bereidheid onder ouderen om de Corona-app te gebruiken is relatief groot. Maar toch heeft meer dan de helft de app niet gedownload. De belangrijkste reden is een te oude telefoon; dat geeft een derde van die ouderen aan.
Volgens de bouwers van de app heeft dat te maken met de techniek van bedrijven als Apple en Google. “ANBO vindt dat de overheid druk moet blijven zetten op die bedrijven. Zij moeten het mogelijk maken dat ook mensen met niet de nieuwste smartphone toch mee kunnen doen. En dat zijn in de praktijk vaak juist de ouderen.” Aldus Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging van ANBO.

Andere genoemde redenen voor het niet gebruiken van de Corona-app zijn o.a. dat ouderen er de noodzaak niet van inzien of het niet vertrouwen vanwege de privacy.

Artikel links
 ANBO