Werkbezoek koning aan Landelijk Cordinatiecentrum Patinten Spreiding L

Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC.

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC.

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk

Zijne Majesteit de Koning bezocht op vrijdagmiddag 17 april het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC in Rotterdam

Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC.

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC.

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verdeelt de werklast van de patiëntenzorg tijdens de coronacrisis zo effectief mogelijkover heel Nederland.
De opdracht van het LCPS is het creëren van een landelijk dekkend systeem. Het verdeelt patiënten over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland. Hiervoor is inzicht nodig in de meest actuele informatie over beschikbare bedden en transportcapaciteit.

Experts
In het LCPS komen experts op het gebied van acute zorg, logistiek, ICT, statistiek en crisismanagement bij elkaar. Het centrum werkt nauw samen met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), ziekenhuizen en alle andere zorgpartners. Het ministerie van Defensie biedt advies en ondersteuning bij de opzet, structuur en operatie.

Gesprek over de spreiding
Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek met een gesprek over de spreiding van patiënten. Hij sprak onder meer met prof. Ernst Kuipers, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Bas Leerink, die de dagelijkse leiding heeft over het LCPS, en vertegenwoordigers van Defensie en het ROAZ.
Daarna bezocht de Koning de control room van het LCPS. Hier wordt op basis van actuele capaciteitsinformatie 24 uur per dag gewerkt aan de coördinatie van bovenregionale patiëntenspreiding.

Hoe verder met niet corona-gerelateerde zorg?
Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over het weer opstarten en continueren van planbare niet-corona gerelateerde zorg. Koning Willem-Alexander sprak hierover met Marjan Kaljouw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Intensivisten en Zorgverzekeraars Nederland.

Planbare zorg
De NZa heeft op verzoek van het ministerie van VWS de regie over het gecoördineerd opstarten van planbare zorg op zich genomen. De NZa werkt hierbij nauw samen met partijen uit het zorgveld en zorgverzekeraars. Doel is onder meer het op korte termijn verkrijgen van inzicht in het aantal patiënten dat in afwachting is van reguliere ziekenhuiszorg. Op basis van dit inzicht en de urgentie van de zorgvraag, kan de zorg gecoördineerd weer worden opgestart.

Het Koningspaar en corona
Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC.

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander bezoekt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) in het Erasmus MC.

Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk