Werkgevers onverminderd somber over de arbeidsmarkt

Werkgevers in Nederland blijven somber over de arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2013. Dat blijkt uit cijfers uit de Arbeidsmarktbarometer van Manpower. De barometer geeft voor de vijfde achtereenvolgende keer een negatief beeld te zien.

Met name werkgevers in de zakelijke dienstverlening verwachten een krimpende werkgelegenheid voor het komend kwartaal. Dat is opvallend, omdat de verwachtingen van werkgevers in dat segment in het vorige kwartaal (weer) voorzichtig positief waren. Ook in de industrie blijft het beeld negatief. De kleine verbetering in het sentiment binnen deze sector dat vorig kwartaal te zien was, zette niet verder door en ook in deze sector verwachten werkgevers overwegend verder te zullen krimpen.

In de vandaag verschenen Arbeidsmarktbarometer van Manpower komt het netto werkgelegenheidscijfer uit op -3%, tegen eveneens -3% vorig kwartaal en -2% een jaar geleden.
“Nadat wij vorig kwartaal een voorzichtige opgaande lijn constateerden, zien wij helaas een stabilisering van de sombere verwachtingen ” aldus Jilko Andringa, algemeen directeur ManpowerGroup Nederland. “Hoewel optimisten kunnen stellen dat het beeld tenminste niet negatiever wordt, blijft het een feit dat meer werkgevers verwachten te zullen krimpen in hun personeelsbestand dan er werkgevers zijn die denken personeel te gaan aannemen. Uit de hier en daar lastig verklaarbare sentimentsveranderingen ten opzichte van een kwartaal eerder, leiden wij overigens af dat veel werkgevers nog erg onzeker zijn over de nabije toekomst. De voornemens wat betreft het personeelbestand zijn bijzonder volatiel.”

In bijna alle regio’s laten de cijfers in de Arbeidsmarktbarometer van Manpower zien dat er aanhoudend negatieve verwachtingen zijn ten aanzien van de omvang van het personeelsbestand. In West-Nederland zijn de werkgevers nog het minst pessimistisch met een neutrale verwachting van 0%. Zowel vergeleken met het vorige kwartaal als met hetzelfde kwartaal een jaar geleden, is die positie nauwelijks veranderd (van -1% in beide kwartalen naar 0%). Ook Zuid-Nederland laat weinig beweging zien (-5% Q2 naar -4% Q3). In Noord-Nederland werden de verwachtingen duidelijk somberder (van 0% Q2 naar -6% Q3). Hoewel de werkgevers in Oost-Nederland aanhoudend negatief zijn (-3%) is daar toch sprake van een verbetering ten opzichte van het vorig
kwartaal (-10%).

Ook per sector bezien wijzen de meeste verwachtingen op een verdere krimp van de werkgelegenheid. Wel lijkt de Bouwsector het grootste dieptepunt achter zich te hebben met -1%
(was -6% in Q2). Ook in de publieke sector (waarin ook de zorg is begrepen) zijn de verwachtingen weliswaar negatief maar toch iets beter dan het afgelopen kwartaal (-3% t.o.v. -11% in Q2). Duidelijk verslechterd echter zijn de verwachtingen in de zakelijke dienstverlening. Na een opleving van de verwachtingen in Q2 (+4%), zijn de werkgevers in deze sector voor het komend kwartaal uitgesproken negatief (-9%).

“Een klein lichtpuntje in de verwachtingen voor komend kwartaal zijn de werkgevers in de Bouwsector. Mogelijk hebben daar nu zoveel saneringen plaatsgevonden dat de bodem is bereikt. Belangrijker zijn echter de verwachtingen in de industrie en zakelijke dienstverlening. Deze sectoren zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de werkgelegenheid in Nederland. Hoewel de industrie een stabiel beeld laat zien, zijn beide sectoren onmiskenbaar negatief” aldus Andringa. “Dat is niet hoopgevend voor de werkgelegenheid in het komend kwartaal. Opvallend blijven de soms sterke wisselingen in sentiment. Blijkbaar is er veel onzekerheid bij werkgevers”

De Arbeidsmarktbarometer van Manpower wordt uitgebracht in 42 landen. Nederland bevindt zich qua verwachtingen min of meer in de Europese middenmoot. Omringende landen kennen vergelijkbare cijfers (België -3%, Frankrijk -1%), maar er zijn ook duidelijk landen met betere perspectieven zoals Duitsland (+4%) en het Verenigd Koninkrijk (+5%). Negatief blijven de verwachtingen in zuid Europa (Italië -10% en Spanje -5%)