Werkgevers zien vergrijzing over het hoofd.

Binnen 5 jaar is 1 op de 3 werknemers 50plus!
Binnen 5 jaar is 1 op de 3 werknemers 50plus!

Iets meer dan de helft van de werkgevers in Nederland neemt maatregelen tegen de gevolgen van de vergrijzing. Oudere werknemers worden nu nog te vaak over het hoofd gezien.

Hoewel binnen 5 jaar één op de drie werknemers vijftig plus is, lijken de consequenties hiervan nog niet bij alle werkgevers binnen te dringen. Oudere werknemers worden nu nog vaak over het hoofd gezien en niet optimaal ingezet. Meer dan 60% van de personeelsfunctionarissen vind dat werkgevers moeten anticiperen en dat dit zo niet langer kan. Dit blijkt o.a. uit een zondag gepubliceerd onderzoek in opdracht van GrijsWerkt.

Werkgroep
GrijsWerkt is een werkgroep van Sociale Zaken en staat onder leiding van commissaris van de koningin in Friesland, Ed Nijpels. Het doel van deze werkgroep is het bevorderen van de arbeidsparticipatie van ouderen.

Overheid
55 procent van zowel de werkgevers als werknemers vindt dat de overheid de belangen van oudere werknemers meer moet gaan behartigen. De vergrijzing neemt steeds meer toe dus het is zaak om zo snel mogelijk te handelen en richtlijnen uit te zetten.

Vakbonden
In de toekomst denkt men dat de rol van de vakbonden minder groot wordt. Op dit moment vindt 44 procent van de 855 ondervraagde mensen dat de bonden voor de oudere werknemers op moeten komen. Voor de toekomst ziet nog maar 13 procent een rol voor de bonden weggelegd. Dit is een forse daling.

Bron: Novos