Wetenschappers voorspellen verspreiding tropische muggen

Stockfoto Tijgermug
Stockfoto Tijgermug

Een groep internationale wetenschappers, waaronder onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), bestudeerden de invloed van mobiliteit en klimaatverandering op de verspreiding van muggen die tropische virussen zoals dengue, gele koorts, chikungunya en zika kunnen overbrengen.

Verwachte locaties
In het topvakblad Nature Microbiology presenteren ze een reeks kaarten met verwachte locaties waar de steekmuggen Aedes aegypti en Aedes albopictus (de tijgermug) in de toekomst opduiken. Ook in België zullen we waarschijnlijk vaker tropische muggen tegenkomen. Met hulp van de kaarten kunnen de muggen effectiever aangepakt worden, volgens de onderzoekers.

Tijgermug
“De studie laat onder andere zien dat de tijgermug zich verder zal verspreiden naar onze contreien. Dit toont nogmaals het belang aan van de monitoring van exotische steekmuggen in België,” zegt ITG-onderzoeker dr. Wim Van Bortel die meewerkte aan de studie door Europese data aan te leveren.

Zika
Steekmuggen van het geslacht Aedes hebben zich de afgelopen jaren steeds verder over alle continenten verspreid met een aantal grote epidemieën ten gevolg. Zo werd zika wereldnieuws in 2016, omdat miljoenen mensen in Latijns-Amerika besmet raakten. ITG-onderzoekers monitoren de aanwezigheid van deze exotische muggen in België.

Toekomstige verspreiding
De onderzoekers gebruikten twee methodes voor de nieuwe studie. Ze maakten projecties van hoe muggen zich aanpassen bij veranderingen in klimaat en leefmilieu. Daarnaast simuleerden ze de verspreiding van muggen aan de hand van bestaande gegevens over de mobiliteit van mensen. Daarmee vatten ze de verwachte toekomstige verspreiding van Aedes aegypti en Aedes albopictus in 2020, 2050 en 2080 samen. De onderzoekers gebruikten daarvoor drie verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van de uitstoot van broeikasgassen.

De kaarten bieden een houvast om monitoring en bestrijding van de steekmuggen gerichter te plannen en dus bij te dragen aan controle van de verspreiding van epidemieën veroorzaakt door de steekmuggen.

“De geschatte verspreidingssnelheid van de tijgermug in Europa over de laatste decennia is ongeveer 100 km per jaar. Onze recente vondsten op parkeerplaatsen in het zuiden van België zijn waarschijnlijk de eerste tekenen dat de mug België heeft bereikt vanuit reeds gekoloniseerde streken,” aldus Van Bortel.

Niet meteen een virusuitbraak
Enkele tijgermuggen in België betekent niet dat we meteen een virusuitbraak moeten verwachten, maar als de populatie muggen groeit dan is de kans ook groter dat er lokale overdracht van een bepaald virus op gang komt. Tropische virussen zoals dengue en chikungunya komen meestal het land binnen via een geïnfecteerde reiziger. Frankrijk en Italië hebben de afgelopen jaren al te kampen gehad met uitbraken van deze virusziekten.

Bron: ITG Antwerpen