Wolf welkom in Nederland

Wolf welkom in Nederland

Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat de wolf welkom is in Nederland. Een derde is tegen de komst van de wolf. Dit blijkt uit een onderzoek van Bureau Intomart hoe Nederlanders denken over de komst van de wolf in Nederland dat in opdracht van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is uitgevoerd en naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij dit onderzoek is ook het rapport van Alterra over de komst van de wolf meegestuurd dat mede in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Faunafonds is uitgevoerd.

De voorstanders van de komst van de wolf vinden dat wolven zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Daarnaast vinden zij dat het een verrijking van de natuur is en dat de natuur zelf bepaalt of de wolf komt. De ondervraagden die tegen zijn, vinden de wolf een gevaar voor mens en dier en denken dat de wolf overlast zal bezorgen. Ook zijn zij van mening dat Nederland te klein is voor de wolf.

Wolvenplan

Deze zomer is op ongeveer200 kilometervan de Nederlandse grens een nest met jonge wolven aangetroffen. De wetenschappers zijn het er over eens dat de wolf hoogstwaarschijnlijk naar Nederland komt, maar het is niet te voorspellen wanneer.

Ter voorbereiding op de komst van de wolf is het wenselijk een wolvenplan te hebben. Behalve het opnemen van de wolf in de lijst beschermde inheemse soorten kan daarin ook worden beschreven welk leefgebied voor de wolf geschikt is. Ook zou in een dergelijk plan vermeldt moeten worden hoe er wordt omgegaan met een probleemwolf. Een probleemwolf is een wolf die overlast bezorgt. Dit plan kan een onderdeel worden van de Faunabeheerplannen van de provincies. Bij de ontwikkeling van een dergelijk plan worden de inwoners van Nederland direct betrokken. Hoe dit vorm te geven wordt nog uitgewerkt.

© Bron Natuurmonumenten

© Foto Maydana


Posted

in

by

Tags: