Wordt Donald Trump herkozen Boek van Koen Peters geeft inzicht in de s

De strijd om het Amerikaanse presidentschap is weer losgebarsten. Op 3 februari begonnen de voorverkiezingen in de staat Iowa. Maar hoe werkt dat en wat speelt er nog meer? De antwoorden vind je in het boek ‘’Einddoel witte huis’’ van Koen Peters.

Capitool in Washington
Capitool in Washington

Volgens Koen Peters gaat Donald Trump de verkiezingen om het presidentschap winnen. Bijna geen van de drie andere kandidaten waagt zich graag aan een één op één debat met de president.

Waarom won Trump het van Clinton?
Sinds het twistgesprek tussen Hillary Clinton en Donald Trump (oktober 2016) zit de schrik er blijkbaar goed in. ‘Als een gorilla walste hij over haar heen’’, zegt Koen Peters.
Clinton won de meeste stemmen, maar Trump won de verkiezingen. Rara hoe kan dat? In zijn boek Einddoel Witte Huis wijst Koen Peters erop, dat dit niet voor het eerst was. Met een heldere en prettig leesbare schrijfstijl gaat hij in op het waarom.

Voorverkiezingen Iowa
Met de voorverkiezingen in Iowa begon op 3 februari 2020 de strijd om het presidentschap. Beeldend schetst Koen Peters de caucus. Dat is de bijeenkomst van leden van de politieke partij.
Ook gaat hij uitgebreid in op een prangende vraag: wat maakt het politieke belang van deze staat zo groot terwijl het aantal voor de kandidaten te winnen gedelegeerden juist heel klein is? Wat zet hier de toon voor de verkiezingen?

State of Union
Op 4 februari 2020 hield president Trump zijn State of the Union. ‘’Deze speech valt enigszins te vergelijken met de Troonrede op Prinsjesdag in Nederland’’, schrijft Koen Peters. Met ironie schrijft hij over de reactie van de aanwezige politici.
‘’De meest zichtbare vorm van afkeuring die aanwezige politici kunnen laten blijken, is, dat zij niet applaudisseren terwijl anderen hun handen blauw klappen voor de plannen van de president.’’
Tot in het detail wijst Koen Peters op zwakke plekken van het systeem. Zo memoreert hij aan de State of Union van president Barack Obama in januari 2010. Hij las het Hooggerechtshof de les over het ruim baan geven voor het financieren van verkiezingscampagnes door belangengroepen en buitenlandse bedrijven.

Einddoel witte Huis
Doorwrochte kennis over het toen en nu van de Amerikaanse verkiezingen met een oog voor detail en gevoel voor humor maken dit boek tot een must voor ieder die de Amerikaanse verkiezingen wil volgen. Het geeft antwoord op vragen zoals:

● Hoe verlopen de verkiezingen?
● Wie kunnen zich kandidaat stellen?
● Wat is een ticket?
● Wordt de president door kiezers of door kiesmannen gekozen?

Koen Peters. Einddoel witte huis: Hoe de Amerikanen hun president kiezen. 2020, 5e uitgebreide en geactualiseerde druk (eerste druk januari 2012). Amsterdam, uitgeverij EW, 294 pagina’s, ISBN 9 789463 480727, print: € 15, = , e-book € 9,95. Te koop in boekwinkel en kiosk en bij EW (Elsevier Weekblad).

.

State of the Union Ronald Reagan 1983
State of the Union Ronald Reagan 1983

Artikel links