WWF One Europe More Nature

Maramures Plateau in Roemenie
Maramures Plateau in Roemenie

Economische ontwikkelingen hebben effecten op de natuur. Het bewijs hiervan kunnen we in Nederland en elders in Europa dagelijks zien. Om te voorkomen dat de gewenste economische vooruitgang in de nieuwe EU-lidstaten ten koste gaat van de laatste Europese wildernissen, is WNF met een omvangrijk initiatief begonnen. Eén Europa maar dan wel met meer natuur! Vifjtigplusser.nl wil extra aandacht aan dit project geven omdat wij vaak horen dat projecten te ver weg zijn. Dit project is een mooi voorbeeld van wij kunnen doen in ‘onze achtertuin’.

De ligging van het project
Dit project heeft een aantal ‘centrale’ aandachtspunten binnen de Europese Unie. Er zijn 2 hoofdlocaties en 5 kleine projectgebieden.

Hoofdlocaties:
1.    Het Coto Doñana National Park in Zuid-Spanje
2.    Het stroomgebied van de Tisza-rivier: wetlands in Hongarije en de bronnen op het Maramures Plateau in Roemenië.

Vijf projectgebieden:
1.        Gelderse Poort, uiterwaarden van de Rijn en Waal, Nederland
2.        Vainameri, kustgraslanden en eilanden, Estland
3.        Prespa Meer, Griekenland
4.        Ardennen, België
5.        Sinca Noua, grote roofdieren-project, Roemenië

Wat is er aan de hand?
Europa verandert en dat kan  grote gevolgen voor natuur en landschap hebben: de hervorming van de landbouwpolitiek, uitbreiding EU met een aantal snelgroeiende economieën, overstromingen dan wel water-tekorten, de uitvoering van geïntegreerd beheer van rivieren, grote infrastructurele projecten.
Het gevaar is groot dat er naar manieren wordt teruggegrepen die eigenlijk hebben afgedaan omdat ze schadelijk zijn gebleken of mislukten. WWF propageert een geïntegreerde aanpak van die veranderingen gebaseerd op innovatieve ‘nieuwe economieën’ die goed zijn voor het landschap én de lokale ontwikkeling.

Wat wil het WWF bereiken?
WWF wil in de voorbeeldgebieden aantonen dat er verschillende manieren zijn om de bedreigingen van het landschap en de natuur in de groeiende Europese Unie aan te pakken en nieuwe kansen te ontwikkelen. Belangrijkste doel is algemeen geldend beleid in de EU van de grond te krijgen waarbij land duurzaam wordt gebruikt en de economie zich duurzaam ontwikkelt.

Bron: WWF