Zeewier Een zee van mogelijkheden

De mondiale landbouw staat de komende jaren voor een enorme uitdaging. Om de wereld in 2050 te kunnen voorzien van voldoende voedsel, water en energie moet de landbouw-productie verdubbelen. Daarvoor zijn twee aardbollen nodig, tenzij we ons richten op duurzame alternatieven. Eén daarvan is zeewierteelt. Om de kansen en
uitdagingen van zeewier en teelt op zee te verkennen, organiseert Wageningen UR op 14 februari in Nieuwspoort Den Haag het symposium “Zeewier: Een zee van mogelijkheden”.

zeewier

Zeewier heeft de potentie om dé duurzame eiwitbron van de
toekomst te worden. Het hoge gehalte aan functionele eiwitten,
maakt zeewier een hoogwaardige grondstof voor humane en
dierlijke voeding. Ook voor de productie van grondstoffen voor
de chemische industrie en de opwekking van groene energie is
er een belangrijke rol weggelegd voor zeewier. Als kustland
met een traditie van internationale handel, offshore industrie en innovatieve landbouw, kan Nederland een grote rol vervullen bij de ontwikkeling van een economisch gezonde ‘landbouw op zee’. Onderzoek en samenwerking zijn nodig om te innoveren en zeewierteelt
economisch rendabel en duurzaam te maken.

Tijdens het symposium “Zeewier: Een zee van mogelijkheden” geeft Roel Bol, programmadirecteur Biobased Economy van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zijn visie op de biobased economy en de rol van zeewier daarin: “Zeewier is nu nog vooral een belofte. De wetenschap zegt dat het kan. Het gaat nu om
solide businesscases. Het bedrijfsleven moet betrokken worden en het verdienpotentieel gaan zien van dit type biomassa. Daar ligt een taak voor ons allen.” Andere sleutelfiguren uit het bedrijfsleven, het openbaar bestuur, maatschappelijke organisaties en wetenschap gaan met elkaar in debat om samen tot een ontwikkelingsagenda te komen voor duurzame
zeewierteelt in Nederland.