Zorgkosten buitenland beter verzekerd via reisverzekering

Wil je je aanvullend verzekeren voor spoedeisende zorg in het buitenland, dan kun je dit het beste doen via je reisverzekering. Dit adviseert de financiële vergelijkingssite Geld.nl op basis van een onderzoek onder reis- en zorgverzekeraars. “Als je bij je reisverzekering een aanvullende polis voor medische kosten afsluit, vergoedt deze bijna altijd ook het eigen risico van je zorgverzekering”, legt Amanda Bulthuis van Geld.nl uit. “Kies je een aanvullende zorgverzekering voor het buitenland, dan heb je dit voordeel niet en moet je je eigen risico dus altijd zelf betalen.”


Hoe zijn medische kosten in het buitenland verzekerd?
Iedereen in Nederland is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze vergoedt in het buitenland spoedeisende zorg tot aan het Nederlandse tarief. Ga je echter naar een land waar de zorg duurder is dan in Nederland, zoals de V.S., Scandinavië of Oostenrijk? Dan betaal je een deel van de zorgkosten zelf.

Je kunt je hiervoor wel aanvullend verzekeren. Dit kan via de zorgverzekering of via je reisverzekering. Kies je voor een aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking, dan vergoedt deze het deel van de zorgkosten dat boven het Nederlandse tarief uitkomt. Voor het deel dat de basisverzekering vergoedt, geldt je eigen risico. Als je het eigen risico nog niet hebt opgemaakt, moet je dus altijd een deel van de zorg in het buitenland zelf betalen.

Uit het onderzoek van Geld.nl blijkt dat bijna alle aanvullende reisverzekeringen voor medische kosten het eigen risico van de zorgverzekering vergoeden. “Dit kan je veel geld schelen. Zeker als je een vrijwillig verhoogd eigen risico hebt”, zegt Amanda Bulthuis. “Van de 25 reisverzekeraars die we hebben onderzocht, vergoeden er 18 namelijk zowel je verplichte als je vrijwillige eigen risico.”

Aanvulling voor medische kosten bij reisverzekering vrijwel altijd voordeliger
Het loont dus vrijwel altijd om je via je reisverzekering aanvullende te verzekeren voor medische kosten in plaats van een buitenlanddekking bij je zorgverzekering te nemen.

Heb je echter een chronische ziekte of wil je je verzekeren voor niet-spoedeisende hulp in het buitenland, dan moet je je wel aanvullend verzekeren via je zorgverzekering. De reisverzekering vergoedt namelijk alleen onverwachte zorgkosten.

“De meeste mensen die zich willen verzekeren voor zorg in het buitenland zullen dit echter doen voor spoedeisende zorg. Behalve dat een aanvulling via de reisverzekering je eigen risico vergoedt, dekt de reisverzekeraar ook nog kosten voor redding en opsporing als dit nodig is. Een aanvullende zorgverzekering voor het buitenland, sluit dit meestal uit”, voegt Amanda Bulthuis toe. “Je bent met een aanvulling via je reisverzekering dus vaak ook nog eens beter verzekerd.”