REACTIES VAN LEDEN

Nederlander verwacht meer pensioen dan hij krijgt

Uit onderzoek van de VU naar het niveau van het ouderdomspensioen in verschillende pensioenregelingen, blijkt dat de algemeen aanvaarde norm van zeventig procent van het laatst verdiende salaris meer uitzondering dan regel is. Zelfs als iemand veertig jaar deelneemt aan de pensioenregeling. Dit staat in schril contrast met de verwachtingen van Nederlanders. Volgens marktonderzoeksbureau GfK […]

Nederlander verwacht meer pensioen dan hij krijgt Read More »

Bergplaats van levensverhalen

“In tekeningen zitten verhalen verborgen.” Zorgvuldig kiest de tekentherapeute haar woorden. “De tekenaar kan je leven op het juiste spoor zetten”. Een onbewust gemaakte tekening brengt veel aan de oppervlakte wat tot dan toe verborgen is gebleven. “Ongestructureerde tekeningen zijn innerlijke beelden.” Op de grote tafel ligt een tiental tekeningen van haar ‘pupillen’. De therapeute

Bergplaats van levensverhalen Read More »

Ervaring is belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt

Motivatiestudie onder werkgevers naar attitude t.o.v. oudere werknemers Werkgevers zijn positief over de kwaliteit en het inzetten van ouderen in het arbeidsproces. Dat is de belangrijkste conclusie uit de `Motivatiestudie onder werkgevers naar de attitude ten opzichte van oudere werknemers’ door bureau Ditmeijers’ Research in opdracht van uitzendorganisatie Oudstanding. Door specifieke gunstige eigenschappen als betrouwbaarheid,

Ervaring is belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt Read More »