VIJFIGPLUS

VijftigPlusser.nl – ANBO zegt lidmaatschap CSO op – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG!

ANBO voor 50-plussers heeft het CSO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties) laten weten dat het zijn lidmaatschap van dit landelijke samenwerkingsverband beëindigt. ANBO ervaart het verplicht moeten samenwerken in CSO-verband als té knellend. Het voortdurend onvrijwillig concessies moeten doen aan eigen inzichten wordt niet in het belang geacht van haar leden en van alle ouderen waarvan ANBO […]

VijftigPlusser.nl – ANBO zegt lidmaatschap CSO op – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG! Read More »

VijftigPlusser.nl – Persbericht proefproces SVB controles – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG!

ANBO voor 50-plussers en advocatenkantoor Kuijper starten een proefproces tegen de onaangekondigde huisbezoeken die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitvoert om fraude met AOW- en ANW-uitkeringen te bestrijden. De huisbezoeken zijn niet rechtmatig. Er is geen formele wetgeving waarin dit controlemiddel is vastgelegd. Bovendien zijn de huisbezoeken in strijd met de Nederlandse Grondwet en internationale mensenrechtenverdragen.

VijftigPlusser.nl – Persbericht proefproces SVB controles – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG! Read More »

VijftigPlusser.nl – Christelijke ouderenbond pleit voor sociale oplossing van AOW-probleem – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG!

PCOB denkt mee over christelijk-sociaal kabinetIn een brief die de christelijke ouderenbond PCOB onlangs verstuurde naar kabinetsformateur Herman Wijffels, doet de ouderenbond suggesties om het kabinet een herkenbaar christelijk-sociaal profiel te geven. “Wij willen u graag wat suggesties aandragen die behulpzaam kunnen zijn bij het oplossen van lastige vraagstukken,” aldus PCOB-voorzitter Dick Corporaal in zijn

VijftigPlusser.nl – Christelijke ouderenbond pleit voor sociale oplossing van AOW-probleem – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG! Read More »