WERK & ONDERNEMEN

Starter hecht meer waarde aan financile zekerheid dan senior

Starters op de arbeidsmarkt hechten meer waarde aan een goede financiële beloning en aan zekerheid en stabiliteit op het werk dan hun senior collega’s. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Orga, een HR-adviesbureau voor beoordeling en ontwikkeling van competenties en prestaties van mensen en organisaties. In het onderzoek werden 19 carrièrewaarden gemeten onder 1195 werkzoekenden, […]

Starter hecht meer waarde aan financile zekerheid dan senior Read More »

Agressie en geweld groeiend probleem voor detailhandel

Ruim 36 procent van de ondernemers en filiaalmanagers in grotere winkelgebieden voelt zich soms of regelmatig onveilig in de eigen winkel, 34 procent van hen geeft aan het afgelopen jaar daadwerkelijk te zijn bedreigd. Uit een enqu(ee)te van Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) onder meer dan 6.000 ondernemers en filiaalmanagers in grotere winkelgebieden, blijkt dat agressie en

Agressie en geweld groeiend probleem voor detailhandel Read More »

Expertgroep Familiebedrijven overhandigt rapport met 18 aanbeveli

Familiebedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, zowel in ,Bruto Nationaal Product uitgedrukt als in het dempend effect bij conjuncturele schommelingen. Een betere focus op familiebedrijven vanuit de overheid zal een positieve invloed hebben op het concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Dit kan door het nemen van stimulerende maatregelen en het wegnemen van

Expertgroep Familiebedrijven overhandigt rapport met 18 aanbeveli Read More »

Demotieregeling in CAO in strijd met verbod op leeftijdsondersche

De regeling in de CAO Nederlandse Orkesten op grond waarvan groepsaanvoerders in een orkest bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd in principe worden teruggezet in functie, leidt tot verboden onderscheid op grond van leeftijd. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dit in een zaak die was aangebracht door een hoboïst die door zijn werkgever, een

Demotieregeling in CAO in strijd met verbod op leeftijdsondersche Read More »

Tienduizenden Nederlandse ondernemingen veranderen komend decenni

Tienduizenden Nederlandse ondernemingen staan aan de vooravond van een bedrijfsovername. Bijna een kwart van de ruim vierhonderdduizend mkb-bedrijven denkt de komende tien jaar van eigenaar te veranderen. Vooral ondernemers uit de naoorlogse babyboom zullen hun naderende pensioen en bedrijfsopvolging veilig willen stellen. Op tijd beginnen, luidt het adagium voor een succesvolle verkoop of overdracht. “Behalve

Tienduizenden Nederlandse ondernemingen veranderen komend decenni Read More »