Bijrijder tegen dodehoekongevallen

Fietsersbond wil experiment met vrachtwagenloodsenDe Fietsersbond pleit voor een experiment met de herintroductie van de bijrijder op vrachtwagens, om het groeiend aantal dode hoekongevallen tegen te gaan. De bond stelt zich een soort loods voor, vergelijkbaar met de loodsen die grote schepen veilig de haven binnenloodsen.

Deze loodsen zijn personen die aan de rand van de bebouwde kom in de vrachtauto stappen en de chauffeur helpen veilig door de drukke steden te rijden. De Fietsersbond komt met deze suggestie omdat ondanks de verplichte dodehoekspiegel in 2003 het aantal dodelijke slachtoffers weer op hetzelfde hoge niveau is als voor de verplichting. In 2006 kwamen 19 fietsers om het leven doordat zij door een rechtsafslaande vrachtwagen over het hoofd werden gezien. De afgelopen week overkwam dat twee vrouwen in Alkmaar en Haarlem, van respectievelijk 73 en 46 jaar oud. De Fietsersbond en het onderzoeksinstituut SWOV vermoeden dat deze toename vooral komt komt door de verminderde attentie bij chauffeurs en fietsers. In de jaren 2002 en 2003 daalde het aantal dodehoekongevallen fors, tot respectievelijk 6 en 7. Deze reductie werd waarschijnlijk bereikt door de voortdurende berichtgeving over deze problematiek.

De loodsen zouden vooral ingezet moeten worden in gemeenten waar nu veel dodehoekongevallen voorkomen. In Amsterdam bijvoorbeeld vielen dit jaar alweer 3 dodelijke slachtoffers. Het zoveel mogelijk weren van vrachtauto’s in de binnensteden is natuurlijk de beste oplossing, maar dat gaat niet van de ene op de andere dag. Chauffeurs geven zelf ook aan, dat zij het moeilijk vinden in bepaalde drukke gebieden op zoveel dingen tegelijk te moeten letten. De bijrijder kan de chauffeur daarbij helpen. De vrachtwagenloodsen zouden een onderdeel kunnen vormen van de opleiding tot chauffeur of via gesubsidieerde banen georganiseerd kunnen worden.

De Fietsersbond heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Tweede Kamer gevraagd dit voorstel serieus te onderzoeken en spoedig een experiment te starten. Tevens zal de bond de vrachtwagenloods bepleiten bij besprekingen met gemeenten over oplossingen voor de dodehoekproblematiek.
Leave a Comment