Vereniging Eigen Huis en De Telegraaf misleiden lezers

Op 13 februari bracht de Vereniging Eigen Huis een persbericht uit waarin wordt gewaarschuwd voor het tekenen voor finale kwijting. In dit persbericht werd de suggestie gewekt dat verzekeraars aan het einde van de looptijd of bij tussentijdse afkoop van een beleggingsverzekering verzekerden een finale kwijting laten tekenen om te voorkomen dat zij een claim indienen.

Zonder enige vorm van hoor of wederhoor of inhoudelijke check neemt De Telegraaf dit bericht over. Sterker nog, vanwege het mogelijke verband met beleggingsverzekeringen wordt deze journalistieke canard tot voorpaginanieuws met de kop ‘Misleiding zaak woekerpolissen’ gebombardeerd.

Wat zijn nu de feiten? Finale kwijting hangt samen met het feit of een verzekerde bij een verzoek tot uitbetaling de originele polis kan verstrekken aan de verzekeraar. Om te voorkomen dat een verzekeraar twee keer uitbetaalt aan de verzekerde wordt bij een verzoek tot uitbetaling bij einde looptijd of tussentijdse afkoop gevraagd naar de originele polis. Indien de verzekerde de originele polis aan de verzekeraar verstrekt, wordt zonder voorbehoud tot uitbetaling overgegaan. Indien de originele polis bijvoorbeeld kwijt is, gaat de verzekeraar over tot uitbetaling, maar vraagt de verzekerde een zogenaamde vrijwaringsclausule te tekenen. Deze procedure wordt sinds jaar en dag toegepast voor alle levensverzekeringen en heeft nog nooit tot klachten geleid.

Het zou De Telegraaf sieren als deze journalistieke misser in dezelfde chocoladeletters op de voorpagina wordt gecorrigeerd. Hoe men ook denkt over beleggingsverzekeringen, eerste vereiste is en blijft dat je in je berichtgeving uitgaat van de feiten, en dat een bron gecheckt wordt. Dat is namelijk de kern van het journalistieke vak.

Bron: Verbond van VerzekeraarsLeave a Comment