VijftigPlusser.nl – Oproep ouderenorganisaties de no-claim regeling per direct af te schaffen – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG!

Er is geen enkele reden te wachten met de afschaffing van de no-claim met ingang van 2007. Gisteren is duidelijk geworden dat hiervoor geen enkele belemmering bestaat. Afschaffing van de no-claim vraagt een beperkte wetswijziging die mogelijk is voor 2007. Gisteren is door de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, Hans Wiegel, duidelijk gemaakt dat er voor zorgverzekeraars geen technische belemmeringen zijn die het onmogelijk maken de regeling met ingang van 2007af te schaffen.

Vorige week hebben de ouderenorganisaties ANBO voor 50-plussers, PCOB, NVOG en Unie KBO, verenigd in het CSO, aan Maxime Verhagen van het CDA een petitie overhandigd met de oproep de no-claim per direct af te schaffen.

Zowel cliëntorganisaties waaronder de ouderenorganisaties als zorgverzekeraars en huisartsen hebben al vanaf het begin laten weten de regeling af te wijzen. De ouderenorganisaties constateren dat de tijd voorbij is dat er ‘slechts’ sprake is van afwezigheid van maatschappelijk draagvlak voor deze regeling. Immers, uit de eerste evaluatie van de no-claim regeling uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS bleek dat de regeling slechts zeer beperkt leidt tot zinniger en zuiniger zorggebruik. Dit effect bleek bovendien in een ander onderzoek, ditmaal van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg NIVEL, volledig te ontbreken.

De ouderenorganisaties hebben ernstige en principiële bezwaren tegen de no-claim regeling omdat deze:

1. de verantwoordelijkheid voor de kosten in de zorg primair bij de zorggebruikers zelf legt.

2. geen recht doet aan het basale karakter van zorg; immers een lichaam is geen auto waarvan de reparatie kan worden uitgesteld

3. de solidariteit in de zorg aantast.

Invoering van een verplicht eigen risico als alternatief voor de no-claim regeling wordt om dezelfde argumenten door de ouderenorganisaties scherp afgewezen. Het is duidelijk dat de meeste politieke partijen van de regeling afwillen. De ouderenorganisaties zijn van mening dat het nu alleen nog een kwestie is van doorpakken en niet langer te dralen met het afschaffen van de regeling waarvoor inmiddels elk draagvlak ontbreekt.

Bron: ANBOLeave a Comment