Steun voor ex-moslims ook van moslims

Het comité voor ex-moslims wordt op 11 september 2007 opgericht om (ex-)moslims te helpen en hen te bevrijden van de last die zij zouden dragen omdat zij moslim zijn geweest. Het is echter jammer dat het merendeel van de sympathisanten van dit comité zelf nooit moslims zijn geweest en het dan ook de vraag is hoe zij als niet-ervaringsdeskundigen ex-moslims zouden willen helpen.

Ook is het voor mij nog niet helemaal helder of de oprichter van dit comité zelf ooit werkelijk moslim is geweest omdat zijn moeder christen, zijn vader niet godsdienstig en hij in Nederland opgegroeid is en hierdoor sinds zijn 9e levensjaar weinig tot niets van de Iraanse Sjiietische Islam via zijn gescheiden ouders heeft meegekregen.

Echter Islam-haters en hun aanhang grijpen elke keer de mogelijkheid aan om fantasten en hun fantasieverhalen op te blazen om zo moslims in Nederland in een kwaad daglicht te stellen en hierdoor bevolkingsgroepen tegen elkaar uit te spelen.

Voordat de katholieken hun schuilkerken in pakhuizen in Nederland mochten verlaten en openlijk voor hun godsdienst mochten uitkomen eind 18e eeuw konden niet-moslims al 1000 jaar openlijk hun geloof belijden in de Islamitische landen.Het bewijs hiervoor dat Islam het recht op godsdienstvrijheid eerbiedigt is in elke Islamitisch land te vinden door het bestaan van eeuwenoude monumenten van prachtige kathedralen, tempels en synagogen.

Het recht op vrijheid van godsdienst en van het recht om niet te geloven is terug te vinden in verschillende verzen van de Koran waaronder:


“Er is geen dwang in de godsdienst.”

(hoofdstuk 2 vers 256)


“Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en niet geloven, die niet wil.”

(hoofdstuk 18 vers 29)

Hoewel ik dus twijfels heb over de integriteit van het comité en de bedoelingen van de notoire Islam-haters die dit comité als een zeepbel hebben opgepompt, onderschrijf ik en ondersteun ik het recht van (ex-)moslims om te geloven of niet te geloven en veroordeel ik uit mijn hart (ex-)moslims en niet-moslims die met agressie of (verbaal) geweld andersdenkenden proberen te kwetsen of te kleineren.

Abdullah Haselhoef

(Oud voorzitter Contact Groep Islam &

Oud voorzitter Nederlandse Moslim Raad)


Leave a Comment