VijftigPlusser.nl – Zorgprofessionals weten te weinig van religie – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG!

Kaartspel `Even anders’ biedt speelse manier om kennis te bevorderen Driekwart van de professionals in de thuiszorg vindt dat religie een grote rol speelt in het leven van hun cliënten. Tegelijk geven de verpleegkundigen en verzorgenden aan dat ze onvoldoende kennis op dit gebied hebben en vragen ze om bijscholing en training. Dat blijkt uit het onderzoek van gezondheidswetenschapper dr. Lucas Tiesinga van het Universitair Medisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen onder 232 wijkverpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, kraamverzorgenden en gezinsverzorgenden. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Stichting Geloofsovertuiging en Levensbeschouwing (SGL), die zich ten doel stelt zorgprofessionals te ondersteunen in het omgaan met geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen.

De meerderheid van de ondervraagde zorgprofessionals vindt dat religie een rol van betekenis heeft bij bijna zeventig procent van hun zorgtaken en bij meer dan de helft van de zorgproblemen die ze tegenkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het leren omgaan met lichamelijke en psychosociale beperkingen en om vragen rond sterven, angst voor pijn en dood, de zin van het leven, en leven na de dood.

Onderzoeker Tiesinga concludeert dat kennis van levensbeschouwing belangrijk is voor de deskundigheid van zorgprofessionals en de kwaliteit van leven van hun cliënten en patiënten.

Het kaartspel Even anders, gemaakt in opdracht van SGL en de Utrechtse (thuiszorg)organisatie Aveant, is een antwoord op die behoefte. Het spel en het bijbehorende boekje gaan vooral in op wat religies en levensbeschouwingen in het alledaagse leven van mensen betekenen: voor hun eten, hun kleedgewoonten, gebedsleven, de inrichting van het huis of de belangrijke momenten in het leven.

Spel en boekje besteden aandacht aan hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, katholicisme, protestantisme, islam, humanisme en `ietsisme’. Als professionals weten hoe deze levens-beschouwingen in het leven van mensen een rol spelen, kunnen ze betere zorg bieden. Vandaar de slogan van het spel: `Meer zien. Beter zorgen’.Leave a Comment