Zondagsbesteding van Nederlanders

Nederlanders hebben een opvallend afwijkend beeld van de zondagsbesteding van hun medelanders in vergelijking met zichzelf. Niet alleen schat men de ‘ander’ veel (30%) drukker in dan zichzelf, ook denkt men dat anderen veel (3x) vaker de kerk, familie en vrienden of een sportwedstrijd bezoeken. Individualistische vrijetijdbesteding (thuis) zoals televisie kijken, op internet surfen of een boek, krant of tijdschrift lezen, worden veel lager (-30%) ingeschat bij anderen.

Gerrit de Fijter, voorzitter van het moderamen van de Protestantse kerk in Nederland “Decennialange berichtgeving over ontkerkelijking en verlegenheid met geloven en kerklidmaatschap hebben onvermijdelijk een effect op het beeld dat mensen hebben van de kerkgang in Nederland. We verwachtten een lagere inschatting van de kerkgang. Kennelijk geeft de tijdgeest waarin religie weer ‘in’ is en mensen vrijer spreken over hun geloof en kerkgang ook een impuls aan het beeld dat we hebben van de (zondagse) kerkgang.

De kerkgang leeft enorm in de maatschappij, niet alleen de regelmatige kerkgang en de speciale vieringen met Kerst, Pasen en Pinksteren maar ook het vieren van bijzondere momenten in een mensenleven zoals belijdenis, huwelijk, doop en uitvaartdiensten.

Dat zijn ervaringen die mensen extra beroeren en waarover zij wellicht vaker spreken.

En we hopen natuurlijk dat dit aantoont dat de missionaire activiteiten van de Protestantse gemeenten en de Protestantse Kerk in Nederland vruchten afwerpen”

Mensen hebben steeds minder vrije tijd en vooral de tijd voor sociale contacten neemt af. De zondagse kerkgang wordt door mensen echter heel redelijk ingeschat. Uit onderzoek van het CPB is bekend dat bijna 3 miljoen mensen regelmatig naar de kerk gaan. Er zijn bijna 7,5 miljoen kerkleden in Nederland, dus bijna de helft van de bevolking, en 38% gaat regelmatig: minimaal een keer in de twee weken naar de kerk. Een iets grotere groep (44%) kerkleden gaat maandelijks of enkele keren per jaar. Vooral Protestanten zijn trouwe kerkgangers, met name de voorheen Gereformeerden gevolgd door de Hervormden en de Rooms Katholieken (Sinds 2004 vormen de Gereformeerde en Hervormde Kerk met de Evangelisch-Lutherse Kerk de Protestantse Kerk in Nederland).

De Protestantse Kerk in Nederland heeft het onderzoek laten doen omdat het een missionaire kerk wil zijn en daarom is inzicht in de beeldvorming een belangrijk aanknopingspunt voor haar missionaire werk. Op dit moment voert Kerk in Actie/de Protestantse Kerk in Nederland de campagne “Zondag wordt weer zo’n dag” een campagne die de startzondag van de Protestantse gemeenten in september (het begin van het kerkelijk seizoen) onder aandacht brengt. Op startzondag openenen veel gemeenten hun deuren voor kerkleden en ge├»nteresseerden en tonen hun brede aanbod van activiteiten voor jong en oud.

Leave a Comment