BNNs grote donorshow De ontknoping

Het probleem is echt, de wachtlijst is echt, de drie nierpatiënten zijn echt, maar De Grote Donor Show was niet echt. BNN heeft samen met producent Endemol doelbewust de controverse opgezocht om aandacht te vragen voor het grote tekort aan donoren in Nederland.

Aan het einde van De Grote Donor Show heeft presentator Patrick Lodiers bekend gemaakt dat ‘Lisa’, de jonge vrouw die terminaal ziek zou zijn en haar nier zou afstaan, een actrice is. Daarnaast vroeg hij tijdens de uitzending kijkers om donorformulieren via het internet en sms aan te vragen en in te vullen en heeft hij de politiek opgeroepen om voor eens en voor altijd te zorgen dat dit oplosbare probleem verdwijnt.

BNN realiseert zich dat deze aanpak controversieel en op het randje is. Maar met dit programma heeft BNN alarm willen slaan, omdat de cijfers laten zien dat de realiteit vele malen schokkender is dan De Grote Donor Show:

* Op 1 januari 2007 stonden in Nederland 1441 mensen op de wachtlijst voor orgaantransplantatie

* De wachttijd voor een donornier is gemiddeld 4,5 jaar; anderhalf jaar langer dan bij invoering van huidige wet op orgaandonatie in 1998

* De nierstichting heeft berekend dat het aantal geregistreerde orgaandonoren moet verdubbelen om de wachttijd op een nieuwe nier te halveren

* Steeds minder Nederlanders zijn bereid tot afstaan organen; het aantal personen dat zegt te weigeren is verdubbeld

* Ook de bereidheid om als nabestaande een orgaan van een familielid ter beschikking te stellen is fors afgenomen

* De politiek heeft niets gedaan om tot een beter werkend systeem te komen, ondanks de succesvolle voorbeelden in een aantal van de ons omringende landen

* Slechts 12 procent van de Europeanen draagt een donorcodicil bij zich, terwijl het tekort ook in Europa steeds groter wordt

* Op het ogenblik staan er 40.000 mensen in Europa op een wachtlijst voor een orgaan; tussen de 15 en 30 procent van dat aantal sterft

De afgelopen week stonden de Nederlandse en internationale media vol van BNN’s Grote Donorshow. Het programma was een agendapunt in de Tweede Kamer en zelfs in het Europarlement en pers van Nieuw Zeeland tot Colombia en van de Verenigde Staten tot Zweden berichtte over Nederland, Bart, orgaandonatie, Endemol en BNN. En hoewel veel van de reacties zich richtten op de ethische factor van het programma, kwam ook de discussie op gang over het werkelijke probleem, het tekort aan donoren.

BNN-voorzitter Laurens Drillich: ‘We wilden een statement maken. Dat is gelukt. In de afgelopen zeven dagen is meer over orgaandonatie gesproken dan in de zeven jaar daarvoor. Bart zou trots zijn geweest. Het was moeilijk om te moeten liegen over de inhoud en het was lastig om alles geheim te houden, maar dat was noodzakelijk om ons doel te bereiken. Echter, wij staan niet te lachen, omdat we iedereen voor de gek hebben gehouden. We lachen pas als er ook iets gebeurt. Als we meer donorregistraties krijgen, de wachtlijsten slinken en vooral wanneer de politiek eindelijk wakker wordt. Want zoals we in het programma al lieten zien: al die afschuw van al die politieke zedenmeesters mag vanaf nu gericht zijn op hun eigen daden. Ze hoeven zich nu niet meer druk te maken over het moreel verval van Nederland door een televisie-show, dus ze hebben alle tijd om er een donorwet doorheen te jagen!’.

Directeur Endemol Paul Römer: ‘Laat er geen misverstand over bestaan dat ik een programma zoals De Grote Donor Show nooit in het echt zou willen maken. Ik begrijp de massale verontwaardiging dan ook goed. Maar ik hoop ook op begrip. Dit was nodig om het tekort aan donoren echt op de agenda te krijgen. Ik roep iedereen op om daar heel boos over te worden en een donorformulier in te vullen.’

Meer informatie:

BNN Communicatie, Marion van Dam, marion.van.dam@bnn.nl, 06-20398092Leave a Comment