Tandarts terug in basispakket

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om de jaarlijkse periodieke preventieve tandheelkundige controle voor volwassenen per 1 januari 2008 terug te brengen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Deze maatregel maakt deel uit van de afspraken uit het coalitieakkoord.

De overige in het coalitieakkoord aangekondigde basispakketmaatregelen vergen geen wijziging van het Besluit zorgverzekering. De uitbreiding van het pakket met de pil geschiedt bij ministeriƫle regeling. De uitbreiding van het aantal uren kraamzorg vindt plaats via een aanpassing van het landelijk indicatieprotocol voor kraamzorg dat door de beroepsgroep en de zorgverzekeraars is ontwikkeld.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit zorgverzekering voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.Leave a Comment