Fotobewerking met Corel Paint Shop Pro Photo XI

voor gebruiksvriendelijke betaalbare beeldbewerkingssoftwarevan professionele kwaliteitHet nieuwe prestigieuze softwarepakket voor digitale beeldbewerking zet de traditiegebruiksvriendelijke betaalbare beeldbewerkingssoftware van professionele kwaliteit voort.Paint Shop Pro Photo XI is een complete toolkit voor digitale fotografie waarmee gebruikershun foto’s kunnen bewerken, delen en beheren en waarmee ze speciale fotoprojectenkunnen maken.

Het biedt een reeks veelzijdige nieuwe functies en verbeteringen die aan debehoeften van zowel beginnelingen, fotoamateurs als professionele fotografen voldoen.Daarnaast zullen ook zakelijk gebruikers Corel Paint Shop Pro Photo XI de ideale oplossingvinden voor het verwerken en verbeteren van foto’s die in verschillende soorten materiaalvoor bedrijfscommunicatie worden gebruikt, bijvoorbeeld in presentaties, technischedocumentatie, marketingmateriaal en e-mails.

Corel Paint Shop Pro Photo XI is een beeldbewerkingoplossing die voldoet aan de eisenvan het gehele spectrum digitalecamera gebruikers. Het is makkelijker te gebruiken enaan te leren dan vergelijkbare producten en beginnelingen kunnen hun foto’s meteenvoudige correcties in één stap corrigeren en onmiddellijk indrukwekkende resultatenboeken. Daarnaast kunnen fotoamateurs schitterende fotoprojecten maken en de basistakenvoor beeldbewerking onder de knie krijgen en naarmate hun vaardigheden verbeterenkunnen ze eenvoudig meer geavanceerde bewerkingstechnieken gaan gebruiken.

Deze versie bevat tevens verschillende nieuwe functies die uniek zijn in de huidige branchewaaronder het gereedschap Kleurwisselaar, de Tijdmachine en een ingebouwd tabbladOrdenen.


Kleurwisselaar


Met de nieuwe Kleurwisselaar kunnen gebruikers de kleur van een object of gebiedbinnen een foto op realistische wijze wijzigen. Dit is vooral handig bij kleding en gekleurde objecten zoals tapijten. De kleurverandering is ongelofelijk realistisch en natuurlijk omdat het gereedschap Kleurwisselaar variaties in de helderheid die worden veroorzaakt door echte belichting, detecteert en analyseert. Hierna de belichting opnieuw toepast op de nieuwe kleur, om zodoende een zeer realistisch effect te creëren.


Tijdmachine


Met de tijdmachine kunnen gebruikers zien hoe hun foto’s eruit gezien zouden hebben als ze in eenandere periode zouden zijn genomen zoals bijvoorbeeld de ‘roaring twenties’ of de ‘swingendesixties’. Het proces waarmee foto’s werden ontwikkeld in verschillende generaties fotografiewordt nagebootst om zo een zeer realistisch uiterlijk te bewerkstelligen.


Ordenen


Verder is de ingebouwde functie voor het Ordenen van foto’s een uniek aanpasbaar, praktischeFoto beheercentrum waarmee foto’s binnen seconden gevonden kunnen worden. Het tabbladOrdenen is ingebouwd in de kern van Corel Paint Shop Pro Photo XI en zorgt hierdoor vooreen naadloze geïntegreerde werkstroom en is het niet langer nodig tussen verschillendetoepassingen voor bewerken en ordenen heen en weer te schakelen.”Deze nieuwe versie bouwt op het grote succes van Corel Paint Shop Pro X dat zowel destandaard is voor gebruiksgemak en gemak in het aanleren als voor vindbaarheid vanfuncties. Op basis van de feedback van de gebruiker hebben we belangrijke verbeteringenaangebracht in onze bekroonde geïntegreerde leermiddelen en functies voor het aanpassenvan foto’s”, aldus Blaine Mathieu, General Manager van de divisie Digital Imaging van Corel.”Tegelijkertijd hebben we een verzameling nieuwe verbeteringsfuncties toegevoegd zoalshet gereedschap Kleurwisselaar en het effect Velddiepte waarmee gebruikers de aandachtkunnen vestigen op een specifiek gedeelte van een afbeelding. Ook hebben we een volledigeset afbeeldingen, fotoprojecten en fotolijsten toegevoegd waarmee gebruikers aan de gangkunnen met creatieve projecten zoals plakboeken maken en fotorestauratie.”


De standaard voor gebruiksgemak, gemak in het aanleren en vindbaarheid vanfuncties


Met Corel Paint Shop Pro Photo XI kunnen gebruikers de tijd die ze nodig hebben omindrukwekkende resultaten te behalen verkorten dankzij het zeer intuïtieve Studiecentrum,een taak gerelateerd menu waarmee beginnelingen snel doorgewinterde experts worden enervaren gebruikers de belangrijkste functies snel kunnen vinden. De tools zijn slim per taakingedeeld binnen het Studiecentrum, zodat gebruikers van alle niveaus een professioneelogend resultaat kunnen bereiken zonder dat voorafgaande ervaring op het gebied vanfotobewerking is vereist. Gebruiksgemak is verder verbeterd door een serie één stap fotocorrectieswaarmee de kleurbalans, het contrast, de helderheid en de verzadiging vaneen afbeelding automatisch worden aangepast. De functie Slimme fotocorrectie analyseerteen foto en doet suggesties voor instellingen om de kleur, helderheid, scherpte enverzadiging automatisch aan te passen, en dat allemaal in één stap. Tevens zijn erhandmatige controles voor specifieke aanpassingen van afbeeldingen voor de meergevorderde gebruiker.


Corel Paint Shop Pro Photo XI biedt een aantal nieuwe belangrijke functies en verbeteringen waaronder:

NIEUW

Ordenen: Dankzij het praktische beheercentrum Ordenen hoeft u niet langer teraden waar u foto’s kunt vinden die in Paint Shop Pro Photo XI ingebouwd zijn. Gebruikerskunnen tijd besparen door afbeeldingen op hun computer te zoeken op naam, datum, type ofmaplocatie. Door de mogelijkheid om trefwoorden, beoordelingen en andere informatie toete wijzen aan een afbeelding, beschikt de gebruiker over nog meer manieren om naar foto’s tezoeken. De functie Ordenen is aanpasbaar, dus gebruikers kunnen die op meerdere manierenintegreren in hun werkstroom. Het bewerken van metagegevens en de mogelijkheid omframes uit videobestanden te bekijken en op te halen, maken Ordenen bovendien tot eenonmisbaar, tijdbesparend hulpmiddel voor zowel hobbyisten als professionals.


NIEUW Gereedschap Kleurwisselaar:

Met het gereedschap Kleurwisselaar kunnengebruikers eenvoudig en op realistische wijze kleuren op hun digitale afbeeldingenwijzigen. In plaats van een kleur eenvoudigweg te vervangen, detecteert en analyseerthet gereedschap Kleurwisselaar variaties in de helderheid die worden veroorzaakt doorde oorspronkelijke belichting, en past het de belichting opnieuw toe op de nieuwe kleur,om zodoende een realistisch effect te creëren.


NIEUW Tijdmachine:

Met de Tijdmachine kunnen gebruikers zien hoe hun foto’s eruitgezien zouden hebben als ze in een ander periode zouden zijn genomen – zoalsbijvoorbeeld de ‘roaring twenties’ of de ‘swingende sixties’.NIEUW Film en filters:Corel Paint Shop Pro Photo XI laat gebruikers effectentoepassen zodat de afbeelding eruit ziet alsof hij is gemaakt met verschillendetraditionele film- en filtertypes zonder te hoeven investeren in extra camera-accessoiresof insteekfilters.NIEUW Huideffening:Als belangrijke nieuwe toevoeging aan de Makeovergereedschappen,kunnen gebruikers met de functie Huideffening rimpels, vlekken oflittekens verwijderen van de personen op hun foto’s.NIEUW Snel overzicht:Diapresentaties zijn de beste manier om foto’s te delen en metde functie Snel overzicht kunnen gebruikers hun diapresentaties snel en met gemakbeheren. Met Snel overzicht kunnen gebruikers snel een correctie toepassen op een dia,een dia een beoordeling te geven, bijschriften toe te voegen en afbeeldingen in depresentatie te roteren.


NIEUW Fotoladen:

Met Fotoladen kunnen gebruikers hun foto’s sorteren en foto’s voorhet gemak laten groeperen.


NIEUW Compatibiliteit met videobestanden:

Gebruikers kunnen nu optimaalgebruikmaken van videoclips door ze te bekijken en frames uit clips op te halen.Verbeterde Curven en Niveaus:De dialoogvensters Curven en Niveaus gevengebruikers uitzonderlijke controle over zeer cruciale aanpassingen van afbeeldingen,zoals contrast, kleurdiepte en niveaus.Verbeterde Compatibiliteit van Corel® PainterTM en Corel® PainterTM Essentials:Dankzij de compatibiliteit met Corel Painter en Corel Painter Essentials kunnen gebruikersafbeeldingen openen en opslaan in de RIFF-indeling en zo een naadloos geïntegreerdewerkstroom realiseren met de populairste verf- en illustratiesoftware ter wereld.Verbeterd gereedschap Bijsnijden:Met het gereedschap bijsnijden kunnengebruikers in een oogwenk de gewenste afmetingen krijgen.Verbeterde ondersteuning voor RAW-bestanden van camera’s:Gebruikers kunnenRAW-bestanden van de bekendste merken digitale camera’s nu openen en bewerken.


Klik op de onderstaande weblink en koop dit softwarepakket op BOL.com


Leave a Comment