Groots Creatief Kerst-Evenement in De Rijp

Creatief Centrum Nederland organiseert deze maand één van haar grootste beurzen van het jaar. Op zaterdag 20 oktober 2007 vindt de Kerst Kreafestatie 2007 èn de Kerst Scrappafestatie 2007 plaats op één locatie, in De Rijp. Het programma van deze Kerst Kreafestatie 2007 is omvangrijker dan ooit, op 650 m2 vindt de bezoeker meer dan 10 verschillende stands met demonstraties, workshops en een gesponsorde stand voor het goede doel.

Kreafestaties staan grotendeels in het teken van zelf kaarten maken, en deze editie met name dus kerstkaarten. Tijdens Scrappafestaties kan de deelnemer tegen een kleine vergoeding meedoen aan verschillende kleine workshops op het gebied van scrappen (Dit is het creatief werken met foto’s). De bij deze workshops gemaakte werkstukken kunnen vervolgens samengevoegd worden en vormen dan één uniek geheel. Deelname aan de workshops geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Het uitgangspunt van een Kreafestatie is dat de geboden presentaties uitsluitend plaats vinden met de nieuwste hobby-materialen. Dit om reden dat de creatieve consument zich een goed beeld kan vormen van deze nieuwe materialen en op deze manier een weloverwogen keus kan maken.

Daarom worden zaterdag 20 oktober 2007 de nieuwste Kerst-borduur-mallen van de bekende Chrissie gepresenteerd. Daarnaast is er de presentatie van de nieuwe mallen uit de Zonnebloem-serie van Joy!, de Uithangbord-mallen. Voorts kan men kennis maken met kaarten welke gemaakt kunnen worden met de nieuwe techniek: Folded Cards en de nieuwste Hardanger mallen, een oude techniek in een nieuw jasje.

Tenslotte is er te zien wat Yantra-Kaarten precies inhouden en kan men kennis nemen van de mogelijkheden van de allernieuwste Sticker-Kaarten met o.a. Glitter-Stickers.

Creatief Centrum Nederland is al 4 jaar steunpunt van de HDP Schilderschool en biedt binnen deze constructie vele verschillende schilder-workshops en -cursussen aan. Tijdens de Kerst Kreafestatie 2007 zal dan ook een docente van de HDP school aanwezig zijn om uitleg en een presentatie te geven van de mogelijkheden welke geboden worden op het gebied van deze populaire bezigheid.

Tijdens de Kerst Kreafestatie 2007 sponsort Creatief Centrum Nederland het goede doel in de vorm van het beschikbaar stellen van een ruime stand en faciliteiten aan de actie LITTLE HANDS.

Wat houdt LITTLE HANDS in?

LITTLE HANDS, omdat het om kinderen gaat en er producten verkocht worden welke door jeugd en volwassenen in Nederland gemaakt zijn. De gehele opbrengst uit de verkoop van deze producten komt ten goede aan een aantal kinderen in Rwanda, waarvan de ouders niet in staat zijn om hun school en lesmateriaal te bekostigen.

De verkoop van exclusieve kinderpakketjes levert een directe bijdrage aan de toekomst van de jeugd in Rwanda. De producten voor de pakketjes worden in Nederland grotendeels gemaakt in leer-/werktrajecten.

LITTLE HANDS is een initiatief van studenten van het Horizon College Alkmaar/SPW4.

Uiteraard is deze Kerst Kreafestatatie 2007 ook de gelegenheid om kennis te nemen van het volledige programma aan cursussen en workshops en de Info-brochure inclusief inschrijformulier(en) mee te nemen.

De Kerst Kreafestatie 2007 vindt plaats in het zeer ruime pand van Creatief Centrum Nederland aan de Volger 25 in het landelijke De Rijp in Noord-Holland. Openingstijden zijn van 10.00 tot 16.30 uur.Leave a Comment