De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006

De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 staat vanaf dinsdag 17 oktober online. De nieuwe StemWijzer telt 30 stellingen over belangrijke verkiezingsthema’s als openbare orde en veiligheid, financiën, en integratie en inburgering. U kunt de stemwijzer gratis doen en kijken met welke politieke programma uw antwoorden het meest overeenkomen.

Meer dan in vorige StemWijzers is er de mogelijkheid van het vergelijken van de eigen standpunten met die van de partijen. Partijen kunnen hun standpunten kort motiveren en vanuit de StemWijzer wordt naar de partijprogramma’s gelinkt. Verder is het taalgebruik sterk vereenvoudigd. De stellingen zijn zo veel mogelijk in begrijpelijk Nederlands geschreven waardoor een nog bredere doelgroep de StemWijzer kan invullen.


Hoe wordt de StemWijzer samengesteld?


Het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) heeft op basis van de verkiezingsprogramma’s en partijwebsites een groslijst van stellingen samensgesteld, die aan de partijen is voorgelegd ter beantwoording. Het IPP heeft op basis daarvan de 30 meest onderscheidende stellingen voor de StemWijzer geselecteerd.

De stellingen hebben betrekking op belangrijke verkiezingsthema’s als softdrugs, integratie, zorg, ethische kwesties, onderwijs, files, aow, hypotheekrente.

Bezoekers kunnen de stellingen van de StemWijzer beantwoorden door te klikken op ‘eens’, ‘oneens’, of ‘weet niet’. Na beantwoording van alle stellingen kan aangeven worden welke onderwerpen zwaarder mogen wegen. In een apart scherm ‘Kies partij’ kan worden bepaald welke partijen worden meegenomen in het stemadvies. Vervolgens berekent het programma een ‘stemadvies’ en laat in afnemende rangorde de politieke partijen zien. Meer dan in eerdere StemWijzers ligt het accent op de vergelijking van de beantwoording van de stellingen door de bezoeker en door de partijen. Partijen hebben de mogelijkheid hun standpunten nader toe te lichten en in hetzelfde scherm wordt een link aangebracht naar de betreffende passage over het onderwerp in het verkiezingsprogramma. Het overzicht van de scores op de stellingen en van de onderwerpen die extra gewicht hebben gekregen biedt een goede bijdrage aan een levendig debat in verkiezingstijd.


Welkom bij de StemWijzer


De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van stellingen en uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen, die aan de verkiezingen van 22 november meedoen.


De stellingen


Beantwoord 30 stellingen door te klikken op eens, oneens of weet niet.


Extra gewicht


Na beantwoording van alle stellingen, kunt u aangeven welke onderwerpen u extra belangrijk vindt.


Kies partij


In een apart scherm kunt u aangeven welke partijen u wilt meenemen in het stemadvies.


Stemadvies


Daarna berekent het programma een stemadvies en laat in afnemende rangorde de overeenkomst met de andere partijen zien.


Vergelijk


Bij het stemadvies kunt u nagaan in welke mate uw mening overeenkomt met de standpunten van de politieke partijen. U kunt ook de toelichting op de partijstandpunten raadplegen.

Veel succes met het bepalen van uw politieke voorkeur!

Bron: Stemwijzer.nl


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *