Grensoverschrijdend Nordic Walking park

Eind 2006 hebben de twee twee Nederlandse gemeenten Beesel en Swalmen en de Duitse buurgemeente Brüggen gezamenlijk het eerste grensoverschrijdende Nordic Walking park in Nederland ontwikkeld.

Het park bestaat uit 11 gemarkeerde routes van gemiddeld 6 kilometer, die vanuit een vijftal startpunten gelopen kunnen worden. De startpunten zijn ook weer via 7 routes met elkaar verbonden. Bij elkaar ligt ruim 100 kilometer door de prachtige en afwisselende natuur van de drie gemeenten op de Nordic Walking wandelaar te wachten. De afwisseling in het landschap namelijk bos, Maasduinen, heide en open velden en de diversiteit aan ondergrond zorgen voor zowel lichte, midden en zware routes. Alle routes zijn gemarkeerd maar worden daarnaast ook nog beschreven in een brochure die gratis verkrijgbaar is bij de genoemde horecaondernemers en de plaatselijke VVV’s. Daarnaast staan alle routes fraai weergegeven op een speciale kaart van het grensoverschrijdende Nordic Walking park. Deze kaart is voor slechts € 2,95 te koop bij de startpunten en de plaatselijke VVV’s.


Witte Stein


De ‘Witte Stein’ is de oostelijke entree van de gemeente Beesel vanuit Duitsland. Deze groene grensovergang (niet voor auto’s) vormt een ideaal uitgangspunt voor een wandeling of fietstocht door onder meer Meerlebroek of Brachter Wald. Na afloop van de wandeling of fietstocht is het goed toeven in een van de horecagelegenheden.


Natuur


Meerlebroek


Het terrein Meerlebroek vormt een verbindende schakel tussen het Duitse hoogterras van het Brachterwald en de rivier de Maas. Op sommige punten zo’n 20 meter hoogteverschil tussen Nederland en Duitsland. Het terrein is grotendeels als natuurgebied ingericht. Het natuurgebied bestaat uit vennen vennetjes om het afkomend water uit de steilrand te bergen, schrale graslanden en bos.


Rijkelse Bemden


Tussen het buurtschap Rijkel en het kerkdorp Beesel ligt de grindplas de Rijkelse Bemden op de overgang van zand- naar grindmaas. Het natuurgebied bestaat uit 27 ha water en 8 ha land. De grindplas heeft een diepte van meer dan 12 m. De oeverzones zijn plaatselijk ondiep.

De Rijkelse Bemden worden gekenmerkt door een zeer rijke vogelstand, zoals Fuut, Grauwe gans, Aalscholver en vele anderen. Het gebied, dat in eigendom is van Staatsbosbeheer, wordt begraasd met galloways.


Donderberg


Ten Westen van het buurtschap Rijkel ligt het rivierduin de Donderberg, grenzend aan de voet de monding van de Swalm in de Maas. De Swalm gaat hier prachtig slingerend door een van de mooiste landschappen van Limburg. De Donderberg is begroeid met bos, het Swalmdal bestaat uit droge en nattere graslanden.


Beesels Broek


Het reservaat (28 ha) maakt deel uit van een ten zuidoosten van Beesel liggend gevarieerd cultuurlandschap. Elzenbroekbos en populierenbos afgewisseld met kleine, vochtige graslandpercelen zijn beeldbepalend. Twee beekjes (Teutebeek en Huilbeek) doorsnijden het gebied. Het Beesels Broek geeft nog een goed beeld van het vroeger aanwezige, natuurrijke, cultuurlandschap.


Brachter Wald


De voormalige munitieopslagplaats Brüggen-Bracht, thans bekend als het natuurgebied “Brachter Wald”, is het grootste natuurgebied in het Kreis Viersen. Het is toegankelijk door 6 poorten voor wandelaars en fietsers. Meer dan 30 km fietsroutes en 3 kleurgemerkte rondwandelpaden lopen door het gebied. In het depot lopen herten rond en het heideveld in het gebied wordt door een schaapskudde begraasd.


Grenspark Maas-Swalm-Nette


Beesel werkt grensoverschrijdend samen met andere gemeenten en wel binnen het Duits-Nederlandse Grenspark Maas-Swalm-Nette. Dit park heeft een oppervlakte van circa 800 km²; een fietstocht of een wandeling in het grenspark leidt U door de mooie natuur en afwisselende cultuurlandschappen. De hier aanwezige informatie- en bezoekerscentra bieden u de mogelijkheid zich uitgebreid te informeren.

Bron: Beesel.nl

Leave a Comment