Borstkankermaand vergroot kennis en angst

Door aandacht te vragen voor borstkanker in de maand oktober stijgt de kennis en bewustzijn over borstkanker onder Nederlandse vrouwen. Echter, ook de angst voor het krijgen van borstkanker is na de campagne hoger dan daarvoor, met name bij jonge vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding uitgevoerd bij vrouwen naar hun kennis over borstkanker voor en na de Borstkankermaand in 2006.

Door de Borstkankermaand zijn steeds meer vrouwen op de hoogte dat borstkanker de meest voorkomende soort kanker onder Nederlandse vrouwen is. Dit bewustzijn is na de campagne gestegen met 10%. De kennis ten aanzien van de hoge incidentie van borstkanker is door de Borstkankermaand toegenomen. Eén op de acht vrouwen in Nederland krijgt ooit zelf te maken met borstkanker. De inschatting van deze kans wordt door circa eenderde van de vrouwen correct gemaakt.


Angst


Maar ook de angst is toegenomen, met name onder de jonge vrouwen. Voor de campagne is 31% van de 18 t/m 49 jarige vrouwen bang zelf met borstkanker te worden geconfronteerd, na de campagne is dat toegenomen tot 41%. De belangrijkste redenen voor angst zijn de hoge incidentie van borstkanker (‘het komt zo vaak voor’), het meemaken van borstkanker in de nabije omgeving en het feit dat borstkanker een dodelijke ziekte kan zijn. Ook de aandacht voor borstkanker in de media is een reden voor angst.

Deze angst is ‘niet terecht’ : 75% van de vrouwen die borstkanker krijgen, is 50 jaar of ouder. De kans dat een vrouw ooit in haar leven borstkanker krijgt is één op de acht. De kans om borstkanker te krijgen op jonge leeftijd ligt echter aanzienlijk lager. Eén op de acht is een levenslang risico. Het betekent niet dat in een groep vrouwen van 35 jaar één op de acht borstkanker heeft. Als deze groep vrouwen allemaal 95 jaar wordt, zal wél één op de acht borstkanker hebben gekregen.


Debat: Bewust of Bang?


KWF Kankerbestrijding stelt de vraag hoe omte gaan met dit dilemma: vergroting van bewustzijn over borstkanker versus een toename van angst voor borstkanker. Daarover wil KWF Kankerbestrijding met betrokkenen in gesprek gaan tijdens het debat ‘Bewust of Bang? De andere kant van de Borstkankermaand’. Het debat heeft plaats op 1 november in de Balie te Amsterdam.


KWF Kankerbestrijding en de Borstkankermaand


Borstkanker is de meestvoorkomende soort kanker in Nederland. Door wetenschappelijk onderzoek, mede mogelijk gemaakt door KWF Kankerbestrijding, zijn de overlevingskansen en de behandeling verbeterd. KWF Kankerbestrijding zet zich tijdens de Borstkankermaand onder het motto ‘Stop borstkanker. Geef voor onderzoek’ in om meer geld in te zamelen en zo meer wetenschappelijk onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. Daarnaast verstrekt KWF Kankerbestrijding uitgebreide informatie over borstkanker via www.kwfkankerbestrijding.nl, via onze brochures en is de KWF Kanker Infolijn op werkdagen bereikbaar voor vragen van patiënten en hun naasten.

Leave a Comment