CWI helpt 83.000 45-plussers aan werk

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezocht op vrijdag 28 maart steigerbouwer SGB Holland in Amsterdam, waar CWI een magazijnmeester van 60 jaar aan een baan heeft geholpen. Hij is de 83.000ste 45-plusser die CWI sinds begin vorig jaar naar werk heeft begeleid. Met een extra inzet van adviseurs heeft CWI de laatste vijftien maanden 30.000 45-plussers meer aan de slag geholpen dan in de overeenkomstige periode daarvoor.

Een instrument dat CWI met succes inzet om de baankansen van 45-plussers te vergroten, is de competentietest. Met behulp van persoonlijkheids- of capaciteitstesten krijgt de werkzoekende inzicht in de eigen vaardigheden en mogelijkheden voor een nieuwe baan. De competentietesten bieden met name uitkomst voor werkzoekenden met veel werkervaring, maar weinig of geen diploma’s. Inmiddels hebben ruim 20.000 45-plussers testen afgelegd. CWI organiseert ook netwerkbijeenkomsten voor 45-plussers. Werkzoekenden wisselen er onderling tips en contacten uit bij het zoeken naar werk of het starten van een eigen bedrijf.

Het toenemende aantal 45-plussers dat werk vindt via CWI duidt erop dat steeds meer werkgevers oog hebben voor de kwaliteiten van oudere werknemers. Desondanks is het aantal oudere werkzoekenden nog steeds groot. In totaal registreerde CWI in februari 453.000 werkzoekenden zonder baan. Ruim de helft (236.000) is 45 jaar of ouder. Dit komt overeen met 8,3% van de beroepsbevolking in deze leeftijdsgroep, tegenover 6,0% over de gehele beroepsbevolking.Leave a Comment