Diabetes en depressie, een zorgelijke combinatie

Mensen met diabetes zijn twee keer zo vaak depressief als mensen die geen diabetes hebben. Andersom geldt dat mensen met een depressie twee keer zoveel kans hebben om diabetes te krijgen. Meer aandacht voor depressieve klachten in de diabeteszorg en voor diabetes in de depressiezorg is daarom noodzakelijk. Dit blijkt uit een literatuurstudie van het RIVM.

Op dit moment is de kans groot dat iemand met diabetes én depressie niet wordt behandeld voor de depressie. Binnen de zorg wordt slechts twintig tot vijftig procent van de mensen met diabetes en depressie als zodanig herkend. Een betere herkenning en behandeling blijkt dubbel effectief. Niet alleen kunnen de psychische klachten verdwijnen, er zijn ook aanwijzingen dat de bloedsuikerwaarden verbeteren. Hierdoor kunnen complicaties van diabetes worden voorkomen.


Gevolgen


Ieder jaar heeft een op de zes Nederlanders met diabetes last van depressieve klachten. Dit komt neer op ruim honderdduizend mensen. Wat de verhoogde risico’s veroorzaakt, is nog niet duidelijk. De combinatie van diabetes en depressie heeft echter ernstige gevolgen. Mensen met een depressie houden zich over het algemeen minder goed aan adviezen voor medicijngebruik, dieet en voldoende bewegen. Dat leidt tot verslechtering van de diabetes. Daardoor hebben deze mensen een hoger risico op ernstige complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nierziekten en oogziekten.

Het RIVM bestudeerde alle relevante literatuur van januari 1990 tot mei 2007. De studie werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS.

Leave a Comment