En op de tien Nederlanders onwetend over eigen financile situatie

Nederlanders zijn onvoldoende op de hoogte van hun financiële situatie. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek van Trendbox in opdracht van de Stichting Verantwoord. Het onderzoek toont aan dat Nederlanders denken en vinden dat ze goed thuis zijn in hun financiën. Echter, als er dieper op de materie wordt ingegaan, blijkt de kennis van de eigen financiële huishouding marginaal en ontoereikend.

De resultaten van het onderzoek maakte Stichting Verantwoord woensdag op het hoofdkantoor van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag bekend tijdens een bijeenkomst van experts uit de financiële wereld, het bedrijfsleven en overheden. Men sprak met elkaar over het structureel en integraal terugdringen van schulden bij consumenten. Hoe ‘life entrepreneurship’ in praktijk kan worden gebracht door mensen instrumenten aan te bieden waarmee zij hun financiële huishouden goed en gemakkelijk kunnen beheren.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat de helft van de Nederlanders niet zeker weet wat de rente is op zijn spaarrekening. En dat een kwart niet zeker weet welke rente hij betaalt voor zijn hypotheek. Het onderzoek toont ook aan dat 20 procent van de Nederlanders minder dan vier keer per jaar zijn creditcardbetalingen controleert. En dat één op de vier denkt geen lening te zullen krijgen van 30.000 euro. Tevens blijkt dat vier van de vijf Nederlanders niet verder dan één maand vooruit kijkt op zijn financiën of helemaal niet begroot. Toch vindt 80 procent van de Nederlanders zichzelf een goede financiële manager.

Jet Creemers van Stichting Verantwoord noemt de resultaten van het onderzoek schrikbarend. ,,Het is onthutsend te zien dat het overgrote deel van ons denkt een goede financiële manager te zijn, terwijl we niet eens weten welke rente we voor onze hypotheek moeten betalen. En zeker in deze tijd is het toch van belang te weten welke rente je op je spaarrekening krijgt? Banken bieden ons immers dagelijks betere condities!” Creemers verbaast zich er ook over dat 80 procent van de Nederlanders zijn financiën niet verder dan één maand vooruit plant. ,,De vinger aan de pols houden en toekomstplannen maken zijn belangrijke sturingsactiviteiten in het op orde brengen en houden van onze financiële huishouding. Sterker nog: als we iets willen ondernemen en iets van ons leven willen maken, is dat een vereiste!”

De experts gingen woensdag bij de VNG in op de resultaten van het onderzoek en op het versterken van de preventieve en structurele aanpak van problematische schulden. Ton van der Bruggen, bekend van de Philips werkgelegenheidsprojecten en van “het ontwikkelen van ondernemerschap bij langdurig werkloze (probleem-) jongeren”) en ook wethouder Myra Koomen uit Enschede waren warme pleitbezorgers van deze frisse nieuwe aanpak. ,,Beleid gericht op preventie en schuldhulpverlening moet meer instrumenten gebruiken die mensen vrijwillig beperken in hun vrijheid om schulden te maken. De betaaltechnologie biedt hiertoe mogelijkheden die onbenut zijn.”, zo zei Prof. Dr. Henriëtte Prast, hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning.
Leave a Comment