Ervaring is belangrijke meerwaarde op de arbeidsmarkt

Motivatiestudie onder werkgevers naar attitude t.o.v. oudere werknemers Werkgevers zijn positief over de kwaliteit en het inzetten van ouderen in het arbeidsproces. Dat is de belangrijkste conclusie uit de `Motivatiestudie onder werkgevers naar de attitude ten opzichte van oudere werknemers’ door bureau Ditmeijers’ Research in opdracht van uitzendorganisatie Oudstanding.

Door specifieke gunstige eigenschappen als betrouwbaarheid, ervaring, loyaliteit en motivatie zijn ouderen voor organisaties van toegevoegde waarde en geschikt voor uitzend- en oproepwerkzaamheden. Uit het onderzoek blijkt ook dat het werken met ouderen een gunstige invloed heeft op het beeld dat werkgevers ten opzichte van deze groep hebben. Het in dienst hebben van ouderen is gunstig voor het imago en de kwaliteit van de organisatie, omdat de ouderen ervaring uitstralen en geloofwaardig overkomen. Bovendien zijn de werkgevers niet van mening dat ouderen langer ziek of duurder zouden zijn. Van de ondervraagde werkgevers adviseert dan ook 98% aan andere bedrijven om oudere werknemers in te zetten.

De ondervraagde werkgevers oordelen dat oudere werknemers vooral intrinsiek gemotiveerd zijn. Ze hechten veel waarde aan betrokkenheid, sociale contacten, waardering en zingeving. Minder worden ze gedreven door extrinsieke motieven als beloning en carrière. De leeftijdscategorie 45-65 wordt volgens de werkgevers op een hoger functieniveau ingezet dan de leeftijdscategorie 65+. In het algemeen worden senioren op een (te) laag niveau ingezet, waardoor ze onderbenut worden.

Hoewel de ondervraagde werkgevers dus positief zijn over de meerwaarde van ouderen op de arbeidsmarkt en er nauwelijks barrières blijken te zijn om ouderen in te zetten, is er nog maar weinig gericht beleid ontwikkeld om deze groep te werven. Ook is er nog nauwelijks sprake van levensfasespecifiek personeelsbeleid, waarbij organisaties rekening houden met specifieke omstandigheden, wensen en behoeften, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, flexibele werktijden en mogelijkheden om na het 65ste levensjaar te kunnen doorwerken.

De resultaten van het onderzoek komen in grote lijnen overeen met de ervaringen van uitzendbureau Oudstanding in de afgelopen tien jaar. Ouderen leveren door hun betrouwbaarheid, ervaring en hoge motivatie een bijdrage aan de moraal, productiviteit en stabiliteit van een organisatie. Ze zijn flexibel inzetbaar en kunnen zelfstandig werken. Ook ervaart Oudstanding een attitudeverandering ten opzichte van ouderen op de werkvloer zelf. Werkgevers – met name in de zakelijke dienstverlening – zoeken dan ook steeds bewuster naar ervaren kandidaten. Specifiek gunstige eigenschappen van ouderen die volgens Oudstanding ook van toegevoegde waarde zijn, zijn goede contactuele vaardigheden, natuurlijk overwicht, overzicht, relativeringsvermogen en rust.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Oudstanding: www.oudstanding.nl.Leave a Comment