Groot koopkrachtverlies zieken en gehandicapten

Heel veel chronisch zieken en gehandicapten met een laag tot modaal inkomen gaan er in 2009 fors op achteruit. Zij verliezen twee tot negen procent van hun koopkracht doordat de aftrek van ziektekosten wordt beperkt. Dit blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budget Voorlichting (Nibud). Het onderzoek is verricht in opdracht van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad.

De regering wil de aftrek van de fiscale regeling Buitengewone Uitgaven beperken. Daar staat tegenover dat chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2009 vaste toeslagen krijgen. Het Nibud heeft nu uitgerekend wat dit betekent voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. De inkomenseffecten blijken veel negatiever dan verwacht. De vaste toeslagen wegen niet op tegen het wegvallen van de aftrekposten.


Mensen in instellingen


Het zwaarst getroffen worden gehandicapten en zieken die in Awbz-instellingen verblijven. Zij gaan er acht รก negen procent op achteruit! Dit betreft tienduizenden mensen met een zeer zwakke inkomenspositie. Verder worden ook zelfstandig wonende zieken en gehandicapten met hoge zorgkosten hard getroffen. En ook hier worden de lage inkomens niet ontzien. Chronisch zieken of gehandicapten met een uitkering of een inkomen beneden modaal gaan er in veel gevallen twee tot negen procent op achteruit! En ook mensen met zeldzame aandoeningen lijden veel koopkrachtverlies, oplopend tot negen procent.


Beroep op politiek


De Tweede Kamer debatteert dinsdag 1 juli over de beperking van belastingaftrek. De CG-Raad doet een dringend beroep op regering en Kamer om dit koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten te voorkomen. Er zijn aanvullende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen in de samenleving worden ontzien. Als de regering hiervoor nu geen geld wil uittrekken, moet de regeling in fases worden ingevoerd en is er meer tijd om de problemen op te lossen.Leave a Comment