Is het veilig om naar een alternatieve genezer te gaan

Anderhalf miljoen Nederlanders bezoeken per jaar een alternatieve praktijk voor klachten waar ze blijkbaar door de reguliere zorg niet voor willen of kunnen worden geholpen. Of omdat ze nog een aanvulling zoeken op het reguliere aanbod en het er dus ‘bij’ doen. De meeste verzekeraars hebben deze zorg in het aanvullend pakket.Toch zijn er voortdurend discussies of het geen kwaad kan.Omdat veel 50 plussers klachten hebben en dus ook vaak voor de keuze komen te staan wat voor zorg ze wensen hierbij wat nuttige informatie.


Al doen de geruchtmakende zaken van de afgelopen jaren soms anders vermoeden, er vallen (voor zover bekend) slechts zeer zelden slachtoffers. Minder dan één dode per jaar, tegen 1700 (verwijtbare) doden in de reguliere zorg. Dat komt in de eerste plaats omdat de meeste mensen zo verstandig zijn voor levensbedreigende ziekten de reguliere gezondheidszorg te raadplegen, met eventueel daarnaast een aanvulling van niet-reguliere behandelingen.

In de tweede plaats werken er in Nederland honderden (regulier opgeleide) artsen en therapeuten op HBO niveau, die op een verantwoorde manier een bijdrage leveren aan de zorg voor – vooral chronisch zieke – patiënten.

Als consumenten klachten hebben over een niet-reguliere hulpverlener betreft het in de meeste gevallen iemand die niet is aangesloten bij een (serieuze) beroepsvereniging met een klacht- en tuchtrecht. Een dergelijke vereniging moet natuurlijk strenge eisen stellen ten aanzien van de nodige opleiding, bijscholing en praktijkvoering. Probleem is, dat iedereen in Nederland een beroepsvereniging mag oprichten en/of een opleiding kan beginnen in een of andere behandelwijze.

Soms is dit een door één persoon ‘uitgevonden’ en toegepaste behandelwijze, waarop geen enkele controle wordt uitgeoefend. (De Regering vindt dat consumenten goed genoeg geïnformeerd zijn om zelf een verstandige keuze te maken.) Niet zelden gaat het dan ook nog om ‘geheime’ of onmogelijk controleerbare beweringen. Zo zagen we in diverse TV programma’s oplichters en kwakzalvers aan het werk die (vaak voor heel veel geld) hun klanten van alles probeerden wijs te maken. Het feit dat deze mensen er blijkbaar in slagen een goede boterham bij elkaar te ‘kwakzalven’ wijst erop dat de consument toch niet zo goed geïnformeerd is als de regering wil geloven.

Een Keurmerk met een register van gekwalificeerde ‘alternatieve’ artsen en therapeuten is nog heel erg ver weg. Zo lang er geen Keurmerk is kunnen ook allerlei onduidelijke figuren op eigen houtje een praktijk beginnen en er b.v. mee adverteren. De inspectie grijpt pas in als der doden vallen………. Daarom is het van groot belang dat de consument ergens terecht kan waar hij eerlijke informatie kan krijgen over welke behandelwijzen in zijn geval misschien iets kunnen bijdragen aan zijn gezondheid of welbevinden, als de reguliere zorg om wat voor reden dan ook geen oplossing biedt. (Een toenemend aantal patiënten verdraagt b.v. de reguliere medicijnen niet en is daardoor aangewezen op alternatieven.)

Veel mensen zijn huiverig geworden voor de bijwerkingen van steeds weer nieuwe middelen die op de markt komen en misschien na een paar jaar toch niet zo veilig blijken te zijn. Om te voorkomen dat het middel “erger is dan de kwaal” wil men vaak eerst kijken of er een minder schadelijk alternatief voorhanden is. Ouders van jonge kinderen maken zich zorgen over de gevolgen van het al op heel jonge leeftijd behandelen met middelen als antibiotica.

Verzekeraars vergoeden heel veel behandelwijzen, al is daarbij niet duidelijk of dit is om de concurrentie de loef af te steken of omdat men vermoedt dat het goedkoper en misschien zelfs veiliger is. Door het standpunt dat de Overheid inneemt, kan zij zich ook mooi onttrekken aan het ondersteunen van instanties die voorlichting geven aan consumenten, in een tijd van bezuinigingen ook altijd meegenomen. Gelukkig zijn ze er wel, al roeien ze al vele jaren moeizaam tegen de stroom in om de patiënt te beschermen tegen oplichters en kwakzalvers of gewoon om ze een onnodig lange rondreis langs allerlei behandelwijzen te besparen.

Eén van die instanties is de

Infolijn Alternatieve Geneeswijzen

waar u 5 dagen per week informatie kunt krijgen die nodig is om op een verstandige manier gebruik te maken van niet-reguliere gezondheidszorg. Via het nummer

088 – 24 24 24 0

is dagelijks van 10 tot 17 uur en maandag en woensdag ook van 19-21 uur de mogelijkheid te bellen met één van de deskundige vrijwilligers.

Meer is te lezen op

www.infolijn-ag.nl


Leave a Comment