Jeff en Freedom

Het levensverhaal van de adelaar ‘Freedom’Jeff Guidry is medewerker van een wildpark in Amerika. In 1998 werd bij hem een adelaarsjong gebracht met twee gebroken vleugels. Het beestje kon niet eens staan. Hij nam het dier in huis en besloot het te laten opereren.

De vleugels werden gespalkt en genazen langzaam. Maar het duurde lang voordat het jong eindelijk op eigen kracht kon staan. De dag voordat ze haar zouden laten inslapen als zij haar poten nog niet kon gebruiken, trof Jeff het dier trots rechtop staand in haar hokje aan.

Jeff nam de adelaar in huis en noemde haar ‘Freedom (vrijheid.)’ Freedom kon nooit leren vliegen, haar linkervleugel is daarvoor niet krachtig genoeg. Maar aan de zijde van Jeff groeide het beest voorspoedig en er ontwikkelde zich een bijzondere band tussen hem en haar.

In 2000 bleek Jeff kanker te hebben. Zijn prognose was slecht. Hij vocht tegen de ziekte en droomde vaak dat Freedom hem recht in de ogen keek en hem aanmoedigde om zich ertegen te blijven verzetten. De kleine kansen die er waren heeft Jeff gegrepen en uiteindelijk genas hij.

Op lokale radio- en TV-stations is er veel aandacht besteed aan Jeff en Freedom. Volgens Jeff zijn er veel zieken die even bij Freedom willen zijn en dan iets van haar kracht ervaren. Nee, geen wonderbaarlijke genezingen, Freedom is géén Jomanda. Maar wel momenten van troost, acceptatie, verwondering en nieuwe moed putten. De werkelijke wonderen die de liefde en het leven kunnen bewerkstelligen.


Geschreven door Bas Meisters


Leave a Comment