Mensen altijd op reis.

Al sinds het ontstaan van de mensheid is de mens over de aardbol gaan reizen. Het reizen is nooit opgehouden. Het doel van de reizen was het vinden van nieuwe woon- en leefgebieden. Alleen als de natuur voldoende bestaanszekerheid gaf zag de mens van verder reizen af.In dit een artikel een beeld van de grootste reisondernemingen van de mens.

Algemeen wordt nu aangenomen dat de mens in zijn huidige soort, de Homo Sapiens Sapiens (ook wel de anatomisch moderne mens genoemd, zijn oorsprong heeft in Afrika. De oudste gevonden schedels van circa 150.000 jaar geleden zijn gevonden in Etheopiën en Zuid-Afrika. Van daaruit is hij de wereld gaan veroveren.

Op afbeelding 1 is te zien hoe die trektocht zo ongeveer is gegaan. Vooral de trek via Azië via de Bering landbrug naar Amerika is opmerkelijk. Zou het er wel eens minder koud zijn geweest dan tegenwoordig.

De huidskleur van de mens is waarschijnlijk ontstaan door de hoeveelheid ultra violet licht dat de mens nodig heeft. Hoe meer zon, hoe meer ultra violet licht en dus hoe meer zon, hoe donkerder de huidskleur.

Tot ongeveer 1500 is van vermenging van stammen / volken beperkt sprake. Voor de ontdekking van Amerika en de grote trek is de verdeling van de mens als aangegeven in afbeelding 2. Mongoloïde mensen in het grootste deel van Azië en Amerika, Kaukasoïde mensen in Europa, Noord Afrika en Zuid-West Azie tot in het huidige India, Australoïde mensen in Australië en Negroïde mensen in Afrika onder de Sahara.

In afbeelding 2 is zijn ook de grote trekken van de mensen na 1500 aangegeven. Voor een deel vrijwillig, maar ook voor een deel gedwongen. Duidelijk is te zien dat de globalisering waar nu zoveel over te doen is, toen reeds is begonnen.

Werk, welzijn en overleven zijn veelal de hoofdredenen van de reizende mens. Al moet ten aanzien van de slavenhandel worden gezegd dat hier vooral het laten doen van werk het motief was.

De redenen voor het over de wereld trekken van de mens zijn nu nog vrijwel hetzelfde. In West-Europa is werk en dus worden mensen uit arme landen hierheen gehaald. Niet meer als slaaf, maar wel om het werk te laten doen. Ook nu nog zijn mensen op “reis” vanwege overlevings motieven.

Zal dit ooit veranderen?

Geschreven door:

dwingelder

Leave a Comment