Nog niet zo lang geleden.

Mijn vader was nog voerman op een sleperswagen. Nog niet zo lang geleden werd het straatbeeld overheerst door paard en wagens.De bakker, melkboer enzv. bezorgden hun producten aan huis. Dit gebeurde per handkar, carrie of met paard en wagen. Tot in de jaren 70 reden er paard en wagens in Rotterdam.Foto 1


Sleperswagen in 1939 , op de achtergrond de oude Maasbruggen in Rotterdam.

Let ook eens op de bestrating, deze bestaat uit keien, de trottoirbanden uit natuursteen. Deze trottoirbanden werden in Rotterdam gemaakt van oude grafzerken. Graven die werden geruimd daar werden de zerken verwijderd en door steenhouwers werden daar trottoirbanden van gehouwen. Deze steenhouwers waren in dienst van de gemeente Rotterdam en waren echte kunstenaars, ze houwde ook de bochtstukken en als er eens iets bijzonders moest worden gehouwen draaide zij ook daar hun hand niet voor om.


Foto 2


Begin jaren zestig werd er door sommige melkboeren overgegaan op ijzeren honden, een gemotoriseerd karretje waar men niet op kon zitten, maar ervoor lopend moest besturen.( RMI = Roterdamsche melk inrichting).


Foto 3


Een wagen van de Hema 1945, voor het stadhuis in Rotterdam, een tweespan voor een wagen met luchtbanden.


Foto 4


Bakkerswagens, handwagens en carries. Deze heb ik ook nog in het straatbeeld gezien.


Foto 5


Een scharensliep zoals ik ook nog uit mijn jeugd ( ik ben van 1947) kan herinneren. Let ook eens op de lantaarnpalen, het armatuur ziet er even wat sierlijker uit als de nu gebruikte.


Foto 6


De vuilnisman, de ratel weet ik nog wel, voordat het vuil werd opgehaald liep er een vuilnisman met ratel door de straten. Ik herinneer mij nog dat iedereen een nieuwe vuilnisbak kreeg, voor die tijd had een ieder een andere bak om het vuil in te doen van wasketel tot houten emmer. Gelijk met de nieuwe emmers kwamen er nieuwe vuilnisauto’s . In 1954, ik was toen 7 jaar, werd er voor mijn ogen een jongetje dat net zo oud was als ik door een vuilniswagen doodgereden, een gebeurtenis die mij nu nog steeds helder voor ogen staat. Ik zie ook nog de onsteltenis van de mensen die het zagen gebeuren en de totale ontreddering van de schauffeur, een klein mannetje met rood haar.


Foto 7


Paarden werden veel gebruikt in de landbouw want wie had er nou een tractor?

Copyright van deze foto’s is onbekendLeave a Comment